เปิดคอรส์​ติวเข้มผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์

by SME Thailand PR News 03 เมย. 2015
Share:


    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านโครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” ตั้งเป้ารับสมัคร 30 บริษัทภายใน 30 เมษายน 2558 คาดประสบความสำเร็จตามรอยรุ่นพี่  

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อหวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่สูงขึ้น และการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)   โครงการนี้ ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากผู้ประกอบการจำนวนมากอย่างมากตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี   

     โครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” ประจำปี พ.ศ. 2558 จะมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนดำเนินงาน เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

    รวมทั้งเพื่อสร้างต้นแบบแนวทางการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้มาแล้ว (Best Practice)

    ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครได้แก่ กลุ่มธุรกิจในด้านการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์การค้า  ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกเพียง 30 รายโดยประกาศแจ้งผลการคัดเลือกสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผ่านเว็บไซต์  www.ditp.go.th,  www.tradelogistics.go.th  

     ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2558  สามารถศึกษารายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tradelogistics.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกมล เกียรติสิริกำพล โทรศัพท์ 086-313-5584 และคุณสุนันทา  ก่วยสกุล โทรศัพท์ 089-0770732 
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020