​เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับฝากเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ

by SME Thailand PR News 09 เมย. 2015
Share:


    คลังออกโรงเตือนระวังผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนของกองทุน กอช. เผยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปิดรับสมัครสมาชิก คาดมิุ.ย. 58 นี้แล้วเสร็จ

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการรับสมัครสมาชิกและรับฝากเงินออมของสมาชิก กอช. โดยแจ้งให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีของตนหรือบัญชีอื่นใด

     กระทรวงการคลังขอแจ้งว่า ขณะนี้ กอช. อยู่ระหว่างการเตรียมการด้านกฎหมายและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเปิดรับสมัครสมาชิก และคาดว่า กอช. จะสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงการคลังจะแจ้งการเปิดรับสมัครสมาชิกให้ทราบอีกครั้ง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ (แรงงานนอกระบบ) สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาสมัครได้ที่หน่วยรับสมัครของ กอช. ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสาขารวมกันประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศ

     ทั้งนี้ การกระทำของผู้ที่แอบอ้างเป็นตัวแทนของ กอช. ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดฐานฉ้อโกง    ตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     หากมีข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดสอบถามกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เบอร์โทรศัพท์           02-169-7127 ต่อ 182, 184, 186

    
    สำหรับหลักเกณฑ์การออมเงินกับ กอช. นั้น ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 15–60 ปี ไม่เป็นสมาชิกกองทุนอื่นใดที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน 

    โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐบาลจะให้เงินสมทบตามช่วงอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงิน ที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน โดยรัฐสมทบให้ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ของเงินสะสมของสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 30 ปี สมาชิกที่มีอายุเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี และสมาชิกที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป โดยรัฐสมทบไม่เกินปีละ 600 บาท 960 บาท และ 1,200 บาท ตามลำดับ

    สำหรับ ประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ หากสมาชิกส่งเงินออมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกจะได้รับบำนาญรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีเป็นต้นไป หากสมาชิกเกิดเหตุทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี จะมีสิทธินำเงินในส่วนที่สมาชิกได้ออมไว้มาใช้ก่อนได้ ส่วนเงินสมทบจากรัฐจะนำมาจ่ายบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป สำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนจะได้รับคืนเฉพาะเงินที่ได้ ออมไว้โดยไม่ได้รับเงินสมทบ

    อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้สมาชิกจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนได้อีกตามความสมัครใจ และหากสมาชิกเสียชีวิตกองทุนจะจ่ายเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีให้แก่ผู้ที่สมาชิกได้แจ้งชื่อไว้หรือให้แก่ทายาทของสมาชิก นอกจากนี้ รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกได้รับดอกผลจากเงินออมไม่น้อยกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคาร 7 แห่งอีกด้วย
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021