กรมการท่องเที่ยวเข้ม! หวังสร้างมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว-มัคคุเทศก์

by SME Thailand PR News 14 เมย. 2015
Share:

 
    กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงนามความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก่อนอนุมัติหรือต่ออายุใบอนุญาต อีกหนึ่งมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ช่วยลดปัญหาหลอกลวงต้มตุ๋น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 
    ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นภาคส่วนสำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้นกรมการท่องเที่ยวจึงได้ร่วมมือกับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ในการใช้ฐานข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์
 
     ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้กรมการท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครองไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต การวางหลักประกันและการรับชำระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนการจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
    ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ อีกทั้งยังเป็นการป้องปรามและลดความเสี่ยงจากปัญหาการหลอกลวงและฉ้อโกงของบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ด้วย
 
    “หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือดังกล่าวแล้ว สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจหลักในการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต การวางหลักประกันและการรับชำระค่าธรรมเนียม ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ จะสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบธุรกิจทัวร์และไกด์นำเที่ยวได้ โดยก่อนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนธุรกิจฯจะขอข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของผู้ประกอบการไปยังสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆ มีประวัติที่น่าสงสัยหรือมีปัญหาหรือไม่ ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ในบัตรประชาชนบ่อยครั้ง ก็ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม และพิจารณาว่าควรออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้หรือไม่
 
          “กรมฯ สามารถนำข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาใช้ประโยชน์ในการจัดทำและบันทึกประวัติด้วย ซึ่งมาตรการตรงนี้จะช่วยคัดกรองไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมหรือมีประวัติที่น่าสงสัยเข้ามาสร้างปัญหาในธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้ปัญหาการต้มตุ๋นของบริษัททัวร์หรือไกด์นำเที่ยวลดน้อยลง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อตรงและมีคุณภาพอยู่แล้วก็จะรักษามาตรฐานของตนเองต่อไป เชื่อมั่นได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020