พาณิชย์หารือเอกชนผนึกกำลังหาช่องช่วย SMEs ทุนน้อย

by smethailandclub 14 เมย. 2015
Share:
 

    กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญภาคเอกชน 5 องค์กร ร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทยให้เป็นรูปธรรม

    เบื้องต้นเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจที่ต่างมีอยู่ในมือ เพื่อสร้างคลังข้อมูลผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจัง  ก่อนร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

     นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 10 เมษายน  ได้เชิญผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  มาร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทย แบบบูรณาการอย่างจริงจัง  เนื่องจากปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างมีข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในมือ ต่างคนต่างทำงาน  ขาดการบูรณาการและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การช่วยเหลือส่งเสริมเป็นไปแบบไม่ยั่งยืน     ขาดความต่อเนื่อง การหารือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน  ลดช่องว่างระหว่างกันลง โดยในเบื้องต้นจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจ SMEs ที่ต่างคนต่างมีอยู่ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ  หลังจากนั้นจะสร้างองค์ความรู้แบบเชิงลึกในลักษณะพี่สอนน้อง  โดยให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพสูงกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน  และจะสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ไทย    มีสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี สามารถประหยัดต้นทุน สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

    “การหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ในเชิงบูรณาการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้น สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย แบบ Coaching เชิงลึก พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นช่องทางการตลาด เช่น e-Commerce เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความต่อเนื่องของธุรกิจตลอดโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสระดมทุนแบบ Crowdfunding ของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีปัญหาด้านเงินทุน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น”

    นอกจากนี้ ยังเล็งหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก พร้อมสร้างModel ธุรกิจต้นแบบของ SMEs ไทย โดยเริ่มจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกก่อน และจะขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020