พาณิชย์หารือเอกชนผนึกกำลังหาช่องช่วย SMEs ทุนน้อย

by smethailandclub 14 เมย. 2015
Share:
 

    กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญภาคเอกชน 5 องค์กร ร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทยให้เป็นรูปธรรม

    เบื้องต้นเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจที่ต่างมีอยู่ในมือ เพื่อสร้างคลังข้อมูลผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจัง  ก่อนร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

     นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 10 เมษายน  ได้เชิญผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  มาร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทย แบบบูรณาการอย่างจริงจัง  เนื่องจากปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างมีข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในมือ ต่างคนต่างทำงาน  ขาดการบูรณาการและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การช่วยเหลือส่งเสริมเป็นไปแบบไม่ยั่งยืน     ขาดความต่อเนื่อง การหารือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน  ลดช่องว่างระหว่างกันลง โดยในเบื้องต้นจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจ SMEs ที่ต่างคนต่างมีอยู่ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ  หลังจากนั้นจะสร้างองค์ความรู้แบบเชิงลึกในลักษณะพี่สอนน้อง  โดยให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพสูงกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน  และจะสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ไทย    มีสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี สามารถประหยัดต้นทุน สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

    “การหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ในเชิงบูรณาการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้น สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย แบบ Coaching เชิงลึก พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นช่องทางการตลาด เช่น e-Commerce เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความต่อเนื่องของธุรกิจตลอดโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสระดมทุนแบบ Crowdfunding ของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีปัญหาด้านเงินทุน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น”

    นอกจากนี้ ยังเล็งหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก พร้อมสร้างModel ธุรกิจต้นแบบของ SMEs ไทย โดยเริ่มจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกก่อน และจะขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021