พาณิชย์หารือเอกชนผนึกกำลังหาช่องช่วย SMEs ทุนน้อย

by smethailandclub 14 เมย. 2015
Share:
 

    กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญภาคเอกชน 5 องค์กร ร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทยให้เป็นรูปธรรม

    เบื้องต้นเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจที่ต่างมีอยู่ในมือ เพื่อสร้างคลังข้อมูลผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจัง  ก่อนร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

     นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 10 เมษายน  ได้เชิญผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  มาร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทย แบบบูรณาการอย่างจริงจัง  เนื่องจากปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างมีข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในมือ ต่างคนต่างทำงาน  ขาดการบูรณาการและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การช่วยเหลือส่งเสริมเป็นไปแบบไม่ยั่งยืน     ขาดความต่อเนื่อง การหารือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน  ลดช่องว่างระหว่างกันลง โดยในเบื้องต้นจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจ SMEs ที่ต่างคนต่างมีอยู่ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ  หลังจากนั้นจะสร้างองค์ความรู้แบบเชิงลึกในลักษณะพี่สอนน้อง  โดยให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพสูงกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน  และจะสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ไทย    มีสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี สามารถประหยัดต้นทุน สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

    “การหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ในเชิงบูรณาการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้น สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย แบบ Coaching เชิงลึก พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นช่องทางการตลาด เช่น e-Commerce เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความต่อเนื่องของธุรกิจตลอดโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสระดมทุนแบบ Crowdfunding ของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีปัญหาด้านเงินทุน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น”

    นอกจากนี้ ยังเล็งหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก พร้อมสร้างModel ธุรกิจต้นแบบของ SMEs ไทย โดยเริ่มจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกก่อน และจะขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021