โพลชี้กว่า80%ชอบรัฐบาลบิ๊กตู่'แก้ปัญหาเร็ว'แต่ไม่ชอบ'แถลงผลงานนาน

by smethailandclub 14 เมย. 2015
Share:


    14 เมษายน ของทุกปีเป็นวันครอบครัวไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะต้องดูแลและแก้ไข เนื่องจากครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมที่ดี      เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของ “ครอบครัวไทย” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของตัวแทนจากครอบครัวไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,278 คน ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2558    สรุปผลได้ 

ดังนี้

เมื่อถามถึง ความคิดเห็นของ “ครอบครัวไทย” ที่มีต่อ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
อันดับ 1    มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว    81.22%
อันดับ 2    ดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข ไม่มีการประท้วง ทะเลาะเบาะแว้ง    79.50%
อันดับ 3    เน้นปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และจัดระเบียบสังคม    76.84%
อันดับ 4    มีความเป็นผู้นำ ตรงไปตรงมา เปิดเผย ตั้งใจทำงาน    58.37%
    
เมื่อถามถึงสิ่งที่ “ครอบครัวไทย”  ชื่นชอบ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
อันดับ 1    มีกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน      85.05%
อันดับ 2    การดำเนินการที่เด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุจริตคอรัปชั่น    64.24%
อันดับ 3    ความพยายามสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศ     59.15%
อันดับ 4    การจัดระเบียบต่างๆ ให้สังคมเกิดความสงบสุข    57.28%


เมื่อถามถึงสิ่งที่ “ครอบครัวไทย”  ไม่ชื่นชอบ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
อันดับ 1    น้ำเสียง หรือคำพูดที่ตรงหรือดุเกินไป     71.52%
อันดับ 2    การใช้อำนาจ ไม่ยืดหยุ่น เผด็จการเกินไป     70.03%
อันดับ 3    การออกมาชี้แจง แถลงผลงานต่างๆ ใช้เวลานานเกินไป    69.25%
อันดับ 4    รัฐมนตรีบางคนขาดประสบการณ์ในการทำงานทางการเมือง     65.96%


เมื่อถามว่า สิ่งที่ “ครอบครัวไทย” คาดหวัง ต่อ “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
อันดับ 1    พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง มีเสถียรภาพ    78.33%
อันดับ 2    ประชาชนกินดีอยู่ดี ครอบครัวมีความสุข     77.46%
อันดับ 3    ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศ     72.77%
อันดับ 4    เร่งสร้างประชาธิปไตยและการเมืองที่ดี     54.38%


เมื่อถามถึง สิ่งที่ “ครอบครัวไทย” อยากฝากบอก “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
อันดับ 1    ขอให้ตั้งใจทำงาน ไม่ย่อท้อ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ใช้อำนาจในทางที่ถูก เป็นธรรม    82.94%
อันดับ 2    แก้ปัญหาค่าครองชีพสูง ข้าวของแพง เพิ่มรายได้ให้ประชาชน    80.83%
อันดับ 3    ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ      68.31%
อันดับ 4    เป็นรัฐบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น    60.49%

ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021