นายกฯสั่งจัดกิจกรรมข้างทำเนียบต่อเนื่องช่วยผู้ประกอบการรายย่อย

by smethailandclub 16 เมย. 2015
Share:    ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากผลสำเร็จของโครงการตลาดกล้วยไม้คุณภาพ ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม และการจัดงาน วิถีข้าว วิถีไทย ซึ่งประชาชนจำนวนมากสนใจเยี่ยมชมและซื้อสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรมขณะที่ ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนโดยตรงสู่ ประชาชน เพิ่มพูนรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อย เปิดโอกาสการทำ Business Matching สร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมประเพณีไทย ฟื้นวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมายาวนาน

    รวมทั้งส่งเสริมการดูแลความสะอาดปลอดภัยให้แม่น้ำลำคลองสดใสและพร้อมเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำสำหรับประชาชนต่อไป โดยเป็นการวางแนวทางเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปส่งเสริมและดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ 

    ทั้งนี้ กิจกรรมตลาดกล้วยไม้คุณภาพในช่วงเวลา 42 วัน สามารถสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 10 ล้านบาท ตลาดน้ำวิถีไทยในช่วงเวลา 18 วัน ผู้เที่ยวชมงานกว่าสองแสนคน สร้างมูลค่าการค้าประมาณ 55 ล้านบาท และตลาดข้าวริมทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมงาน 48,000 คน สร้างมูลค่าการค้าประมาณ 7.9 ล้านบาท (ขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค 7.1 ล้านบาท และยอดสัญญาตกลงขายแบบเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching 0.8 ล้านบาท) 

    นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาจัดกิจกรรมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่อง เน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของไทยในด้านต่างๆ เปิดพื้นที่เพื่อการค้าขายสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 ของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

    ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีแนวทางในเบื้องต้น อาทิ

- การจัดตลาดผักผลไม้ไทยคุณภาพ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผักผลไม้ไทยคุณภาพจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผล เช่น มะนาว มะม่วง ผักและผไม้คุณภาพ เช่น ส้มโอทับทิมสยามจากนครศรีธรรมราช ทุเรียนหลินหลงจากอุตรดิตถ์ ทุเรียนพื้นบ้านจากระยอง ผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้ เป็นต้น อีกทั้งจะมีกิจกรรมการสาธิต ให้ความรู้ด้านวิชาการการผลิตและแปรรูปผลไม้ไทย กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริการจัดกระเช้าฟรี และกิจกรรมลงทะเบียนสั่งจองผลไม้ในราคาเดียวกับหน้าสวน

-การจัดถนนสายวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ในลักษณะถนนคนเดิน ตลาดกลางคืน โดยนำสินค้าของดีของเด่นของสี่ภูมิภาคมานำเสนอ และสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสี่ภาคเพื่อสร้างบรรยากาศของความคึกคักภายในงาน

-การจัดเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ในรูปแบบการ์เด้นเซ็นเตอร์ โดยมีการจัดแสดง ประกวด และจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดการจัดสวน เป็นต้น

-การจัดกิจกรรมส่งเสริมบริการนวดไทย สปาไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร สมุนไพรพื้นบ้านนานาพรรณ ผักพื้นบ้านต้านโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก รวมไปถึงการจัดเสวนาวิชาการ การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยครบวงจร การประกวดหมดนวดนิ้วทอง การจัดตลาดน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การฝึกท่าฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

-การจัดกิจกรรมของขวัญแด่แม่ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อนำเสนอสินค้า OTOP เช่น กระเช้าของขวัญ (สมุนไพรสุขภาพ/ผ้าทอ/งานหัตถกรรม) อาหารสุขภาพ อาหารสี่ภาค เป็นต้น

-การจัดย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย - โดยสินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม (สินค้าเกษตรแปรรูป)) กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก โดยนำเสนอย่านธุรกิจสร้างสรรค์ของแต่ละจังหวัดและสินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

-การนำเสนอสินค้าดีของ SME จากสี่ภาค ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก นำเสนอสินค้านวตกรรม สินค้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

-การจัดตลาดนัดสินค้า OTOP หัตถกรรม ประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน กรมพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การสาธิตผลิตภัณฑ์เด่น ประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน

-การจัดกิจกรรมของที่ระลึกแด่พ่อ และของขวัญปีใหม่ กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนของไทยเป็นของขวัญของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021