​กพร.มุ่งฝึกแรงงานไทยเจาะกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by SME Thailand PR News 17 เมย. 2015
Share:


    กพร.มุ่งฝึกแรงงานไทยเจาะกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยช่วงแรกจะเน้นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับในด้านการกระจายสินค้า  ตั้งเป้าไว้ 6,000 คน

    ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า ช่วงแรกจะเน้นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับในด้านการกระจายสินค้า โดยตั้งเป้าไว้ 6,000 คน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมหลักของแต่ละพื้นที่ว่าเป็นด้านใด แต่หากมีการประกาศอย่างชัดเจนก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทันที ทั้งนี้ หากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ก็จะฝึกฝีมือแรงงานไทยให้เป็นพนักงานในระดับหัวหน้างานเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวด้วย

    "เบื้องต้นในพื้นที่ จ.ตราด มีแนวคิดจะเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ส่วนในจังหวัดอื่นๆ เช่น จ.มุกดาหาร ส่วนมากจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดน จ.สระแก้ว ขณะนี้มีการลงทุนเปิดโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในฝั่งกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการของคนไทย ซึ่งต้องการกำลังแรงงานจำนวนมาก ด้าน จ.ตาก มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพื่อหาทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในจังหวัดข้างต้นก็จะพัฒนาฝีมือแรงงานตามอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดและอุตสาหกรรมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ และฝึกด้านก่อสร้าง ช่างสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่" ม.ล.ปุณฑริกกล่าว

ที่มา มติชน
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021