​SME Bank เปิดรับสมัครทรัสตีนำกองทุนร่วม SMEs เข้าจดทะเบียน

by SME Thailand PR News 20 เมย. 2015
Share:

          
    นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธพว. และหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว โดยมี ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนกองย่อยที่ 1 ซึ่งใช้เงินทุนจาก ธพว. 500 ล้านบาทเป็นทุนประเดิม 

    โดยมอบให้ ธพว.ในฐานะเจ้าของเงินไปดำเนินการคัดเลือกผู้มาทำหน้าที่ทรัสตี (Trustee) ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่นำกองทุนไปจดทะเบียนกับ กลต. ตามกฎหมาย โดยมี บลจ. ที่เข้าข่ายจำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ธพว.จะมีการประกาศเชิญชวนผ่านทาง www.smebank.co.th และจะติดต่อโดยตรงไปยัง บลจ. ทั้ง 6 รายเพื่อเชิญชวนให้มายื่นสมัครคัดเลือกการเป็นทรัสตี (Trustee) กองแรกนี้
          
    สำหรับ SMEs กลุ่มเป้าหมายการร่วมลงทุนของกองย่อยที่ 1 จะเป็นแบบผสมผสาน คือ มีทั้งกลุ่มนวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการไม่นาน (Start up) กลุ่ม SMEs ขนาดเล็กแต่มีศักยภาพ พร้อมก้าวข้ามวงจรธุรกิจเป็นกิจการขนาดกลาง และกลุ่ม SMEs ขนาดกลางที่พร้อมเติบโตเป็นขนาดใหญ่และเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ติดต่อประสานงานไว้แล้วรวม 16 ราย มีทั้งที่เป็นลูกค้า ธพว. และเป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งสนใจติดต่อเข้ามาใช้บริการ และมีส่วนหนึ่งที่ได้รับการแนะนำคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ลงนาม MOU กันไว้
          
    อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดกว้างและให้โอกาสกับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมลงทุนในกองนี้ ธพว.ยินดีเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มเติมทั้ง 3 กลุ่ม โดยพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นจากเอกสารและนัดหมายเยี่ยมชมกิจการเป็นรายๆต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ ธพว. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครจาก www.smebank.co.th หรือติดต่อที่สาขา ธพว.ทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ Call Center 1357

ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020