​ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษลดภาษีเหลือ 10% SMEs อดใช้สิทธิ์

by SME Thailand PR News 21 เมย. 2015
Share:


    ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ทางคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

    ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ครม.มีความเห็นชอบ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี  การกำหนดมาตรการนี้คาดว่าจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนภายในพื้นที่ ถือเป็นการกระจายความเจริญและรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น ลดปัญหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    ทั้งนี้ มาตรการลดอัตราภาษีดังกล่าวไม่ได้ทำให้รัฐเสียรายได้ เนื่องจากเป็นการให้สิทธิพิเศษสำหรับกิจการที่เป็นกิจการตั้งใหม่หรือเป็นส่วนขยายกิจการ

    สำหรับมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้เหลือร้อยละ10เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้กำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 1) จดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อน หรือในปี พ.ศ. 2560 2) ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน 3) ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือ SME 4) จัดทำบัญชีแยกรายการสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021