แมนพาวเวอร์เผยผลวิจัย Human Revolution เข้าถึง 3 เจน

by SME Thailand PR News 21 เมย. 2015
Share:

 
     แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลการวิจัย  Human Revolution ในรอบปีที่ผ่าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Generation Baby Boomer มีอายุระหว่าง 44 - 62 ปี, Generation X มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี และกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 12 - 30 ปี

     แบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น 1. ความสนใจ พฤติกรรม และทัศนคติ 2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC 3.สามารถเป็นแนวทางให้กลุ่มองค์กร ในเรื่องการวางแผนกำลังคน ให้กับพนักงาน ทางด้านความพร้อมรับ AEC Baby Boomer อ่อนแอเรื่องภาษา และไอทีที่สุด ในขณะที่ Gen Y และ Gen X มีการกระตือรือร้นในการตั้งรับ และมีทักษะภาษา และไอที อยู่ในเกณฑ์ดี
 
    นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า จากผลการวิจัย  Human Revolution ในรอบปีที่ผ่านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Generation Baby Boomer มีอายุระหว่าง 44 - 62 ปี, Generation X มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี และกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 12 - 30 ปี 

    ในการแบ่งกลุ่มดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อ เรียนรู้ความสนใจในพฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่มแรงงาน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1. ความสนใจ พฤติกรรม และทัศนคติ ที่มีต่อการเข้าทำงานของกลุ่มคนใน Generation ต่างๆ ประกอบไปด้วย เป้าหมายในชีวิต, ลักษณะสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมงาน 

    2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC จากผลการวิจัย เป้าหมายของ Gen X และ Gen Y มีความคิดเห็นที่เหมือนกัน คือ มองว่าองค์กรมีต้องมีความมั่นคง ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี และผลตอบแทนที่เหมาะสม สุดท้าย คือโอกาส และความก้าวหน้าที่ได้รับจากองค์กร ในขณะที่ Baby Boomer ที่ทำงานในองค์กรมานาน อยู่ในช่วยก่อนเกษียณ ต้องการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามมาด้วยความมั่นคงขององค์กร, ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม 

    3.สามารถเป็นแนวทางให้กลุ่มองค์กร ในเรื่องการวางแผนกำลังคน ให้กับพนักงาน เพื่อรับทราบความคิดของบุคลากร ในขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
 
    Gen Y และ Gen X คาดหวังด้านสภาพแวดล้อม ที่สะอาด มีระเบียบ ทันสมัย ค่าจ้างเหมาะสมกับเวลางาน ลักษณะงานที่ชัดเจน แตกต่างจาก Baby Boomer ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ต้องการสิทธิประโยชน์ เช่น สวัสดิการของตนเอง และครอบครัว ใน Gen นี้ ให้ความสำคัญกับสวัสดิการมากกว่าค่าจ้าง 

    แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้ง 3 Gen มีสอดคล้องกัน คือ ค่าจ้างที่เหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันทั้ง 3 Gen คือ 1. การมีส่วนร่วม ได้รับการยอมรับ 2. ต้องการความก้าวหน้า และโอกาสได้เรียนรู้ 3. นโยบายการบริหารขององค์กร 4. ลักษณะงาน 5. ค่าตอบแทน 

    ซึ่งปัจจัยที่จูงใจให้ Gen Y และ Gen X เข้าร่วมงานกับองค์กร คือ การให้อิสระในการคิดริเริ่มงานได้เอง การได้เป็น Project Owner ซึ่ง Gen Y ชอบการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ Gen X ต้องการองค์กรที่เข้าใจ บทบาท และเป้าหมายของบริษัท องค์กรที่ใส่ใจในเรื่องความก้าวหน้า 

    นอกจากนี้ เรื่องที่ทั้ง 2 Gen เห็นในทิศทางเดียวกัน คือ เรื่องของค่าตอบแทน และสวัสดิการ การปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลของงาน ในขณะที่ Baby Boomer ต้องการลักษณะงาน ที่ตรงกับที่เรียนมา และตรงกับสายงานนั้นๆ ต้องการองค์กรที่รับฟังความคิดเห็น และพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร โอกาสในการได้พิสูจน์การทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนของค่าตอบแทน และสวัสดิการนั้น Baby Boomer สนใจในเรื่องสวัสดิการมาเป็นอันดับหนึ่ง
 
    ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ 3 Gen เป้าหมายในการทำงานของ 3 Gen มีความสอดคล้องกัน นั่นคือ การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ค่าตอบแทนยุติธรรม และได้รับโอกาสในการพัฒนา และความก้าวหน้าที่ชัดเจน ในส่วนที่แตกต่างกัน ระหว่าง 3 Gen คือ Gen Y มีการเตรียมความพร้อมสูงสุด ถึงกระนั้น Gen Y อ่อนประสบการณ์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา ไอที เป็นต้น

    Gen X มีการตั้งรับในการเรียนรู้ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล มีการค้นคว้า และพัฒนาทักษะเพิ่ม ในขณะที่ Baby Boomer มีการเตรียมความพร้อม และมั่นใจในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับ คนที่หลากหลาย องค์กรที่หลากหลาย แต่มีความเตรียมพร้อมในเรื่องภาษาอังกฤษน้อยมาก ถึงขั้นติดลบ นางสาวสุธิดา กล่าวสรุปShare:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021