​กรมการท่องเที่ยวตั้งสำนักงาน15 สาขารับขึ้นทะเบียนไกด์-บริษัททัวร์ทั่วประเทศ

by SME Thailand PR News 27 เมย. 2015
Share:


        กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับโครงสร้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พร้อมตั้ง 15 สาขา ให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว-ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว

    ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปรับโครงสร้างในการให้บริการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ซึ่งมีบทบาทกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการถ่ายโอนหน้าที่การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ไปสู่สำนักทะเบียนสาขา พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักงานทะเบียนฯ สาขา เพิ่มขึ้นจาก 4 แห่ง เป็น 15 แห่ง กระจายอยู่ในทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

    “จากเดิมที่กรมการท่องเที่ยวมีจุดให้บริการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวอยู่ 5 แห่ง คือที่สำนักงานทะเบียนฯ กลาง ที่กรุงเทพฯ และสำนักทะเบียนฯ สาขาอีก 4 แห่ง คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา และภูเก็ต แต่ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ทันกับความต้องการ เราจึงปรับโครงสร้างให้สำนักทะเบียนธุรกิจฯ กลางเน้นทำหน้าที่ด้านการควบคุมดูแล และเพิ่มสาขาเป็น 15 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวซึ่งทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศจะต้องไปขอใบอนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักทะเบียนฯ  ในพื้นที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ส่วนสถานประกอบการที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องไปขอใบอนุญาต ณ สำนักทะเบียนฯ ในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ แต่ถ้าเป็นบริษัททัวร์ที่มีหลายสาขาก็ให้ยึดสำนักงานใหญ่เป็นหลัก ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าการขยายสาขาของสำนักทะเบียนฯให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั้นนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนได้สะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้ว ยังทำให้การดูแลคุณภาพในการให้บริการของมัคคุเทศก์และบริษัททัวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว 

       ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 15 แห่ง ดังกล่าว ประกอบด้วยสำนักทะเบียนฯ ภาคเหนือเขต 1 อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน สำนักทะเบียนฯ ภาคเหนือเขต 2 อยู่ที่ จ.เชียงราย รับผิดชอบ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ สำนักทะเบียนฯ สาขาภาคเหนือเขต 3 ตั้งอยู่ที่ จ.พิษณุโลก ดูแล พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

    สำนักทะเบียนฯ สาขา กรุงเทพมหานคร  ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ รับผิดชอบพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม สำนักทะเบียนฯ ภาคกลางเขต 1 อยู่ที่ จ.กาญจนบุรี รับผิดชอบ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี สำนักทะเบียนฯ ภาคกลางเขต 2 อยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดูแลพื้นที่ อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี สำนักทะเบียนฯ ภาคกลางเขต 3 อยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชุมพร สำนักทะเบียนฯ สาขาภาคตะวันออก อยู่ที่ จ.ชลบุรี พื้นที่รับผิดชอบ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว      

        สำนักทะเบียนฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 อยู่ที่ จ.นครราชสีมา ดูแล นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคาม สำนักทะเบียนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 จ.อุบลราชธานี รับผิดชอบ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร สำนักทะเบียนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 ตั้งอยู่ที่ จ.หนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต หนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ

       สำนักทะเบียนฯ ภาคใต้เขต 1 อยู่ที่ จ.สงขลา รับผิดชอบ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และพัทลุง , สำนักทะเบียนฯ ภาคใต้เขต 2 อยู่ที่ จ.ภูเก็ต ดูแล ภูเก็ต และพังงา สำนักทะเบียนฯ ภาคใต้เขต 3 ตั้งอยู่ที่ จ.กระบี่ มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต กระบี่ และตรัง สำนักทะเบียนฯ ภาคใต้เขต 4 อยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และนครศรีธรรมราช

    ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่  โทร. 0-2214-1386
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021