ยุทธศาสตร์ใหม่ "บีโอไอ" ได้อย่างเสียอย่าง ยังไม่โดนใจ SMEs

by SME Thailand PR News 28 เมย. 2015
Share:


    หลังจากที่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ ในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศมากขึ้น ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และพร้อมกับการวางหลักเกณฑ์เข้มกว่าเดิม เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการควรจะได้ ปรากฏมีกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย 

    เมื่อเร็ว ๆ นี้บีโอไอร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบาย SMEs" เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป โดยเน้นที่ผู้ประกอบการ SMEs ไฮไลต์ของงานนี้คือ การตั้งโต๊ะให้เหล่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำแบบตัวต่อตัว อาทิ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร แต่ที่น่าจับตามองและต่างให้ความสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือช่วงถามตอบบนเวทีที่พบว่าผู้ประกอบการ SMEs กว่า 50% ไม่รู้สิทธิประโยชน์ว่าตนได้รับหรือไม่ หรือแม้แต่ขั้นตอนและวิธีการ การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นใน 2 มิติ คือ การให้ความสนใจของ SMEs และบีโอไอเข้าถึงผู้ประกอบการน้อยเกินไป ทำให้ส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจ

    ในขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs รายหนึ่งให้ความเห็นว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สปา เครื่องประทินผิว รวมถึงอุตสาหกรรมตกแต่งภายใน ยังต้องการสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเหมือนที่เคยได้รับมาโดยตลอด แต่เมื่อยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์แล้ว จึงต้องขอคำปรึกษาจากบีโอไอ ซึ่งได้แนะนำให้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดการตลาด หาช่องทางขยายออกสู่ต่างประเทศเป็นทางออกรับมือที่ดี มากกว่ารอสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพียงอย่างเดียว

    สำหรับสิทธิประโยชน์ SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 38 ประเภทกิจการ 7 หมวด ได้แก่ 1.หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 2.หมวดแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 3.หมวดอุตสาหกรรมเบา 4.หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5.หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6.หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ และ 7.หมวดบริการและสาธารณูปโภค 

    มาตรการสำคัญสำหรับส่งเสริมกิจการ SMEs ทั้ง 38 ประเภทกิจการ บีโอไอให้สิทธิและประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 2-8 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร โดยกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงประเภทกิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ กิจการผลิตของเล่น อัญมณีและเครื่องประดับ กิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ เป็นต้น

    นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า บีโอไอตระหนักดีถึงความสำคัญของกลุ่ม SMEs โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นผู้ผลิตเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือการรับช่วงผลิต ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนา SMEs ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สำหรับผู้ประกอบการเองควรต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้มีขีดความสามารถในด้านการแข่งขันเพิ่มขึ้น จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศก้าวข้ามการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

    นอกจากนี้ บีโอไอยังมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน ผ่านการจัดกิจกรรมของหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือหน่วย BUILD ซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน และกิจกรรมจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

    นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือ "หน่วย BUILD" กล่าวว่า ภายใต้งบประมาณของหน่วย BUILD ประมาณ 17-18 ล้านบาทต่อปี พบว่ามูลค่าซื้อขายจากการเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งหมดของ BUILD อยู่ที่ 47,431 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 10% ซึ่งยังคงเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปี 2557 ตามปีงบประมาณสามารถ Matching ธุรกิจได้กว่า 3,800 คู่ มูลค่า 7,000 ล้านบาท 

    อย่างไรก็ตาม แม้ "ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่" จะดูเข้มข้นขึ้น มีหลักและจุดยืนที่ชัดเจนต่างไปจากเดิมไม่มากก็น้อย สิ่งสำคัญคือการดึงนักลงทุนเข้ามาให้เกิดการลงทุนจริงในประเทศ เพราะนั่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีต่อเศรษฐกิจ แม้การส่งเสริมคล้ายจะมุ่งไปสู่โครงการขนาดใหญ่มากกว่า แต่ท้ายที่สุดแล้วบีโอไอไม่ลืมที่จะหันมาผลักและดัน SMEs ที่เป็นหัวหอกหลักและเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถทิ้งหรือละสายตาไปได้เลย 

    นับจากนี้บีโอไอจะไม่นิ่งนอนใจให้เหล่า SMEs เดินเข้ามาหา เพราะการถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ในบางอุตสาหกรรมจะต้องแลกกับสิ่งที่ควรจะมีค่าให้กับ SMEs เหล่านั้นด้วย โดยบีโอไอจะเป็นผู้เดินออกไปหา SMEs และพร้อมที่จะให้คำแนะนำ รวมถึงจัดให้มีการเจรจากับคู่ค้าต่างชาติฟรีจาก "หน่วย BUILD"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021