​กรมพัฒน์เอาจริงรุดตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจป้องปรามผู้กระทำผิด

by SME Thailand PR News 30 เมย. 2015
Share:

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดข้อมูลบัญชีตรวจสอบภาคธุรกิจ พร้อมให้โอกาสยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมถ้ากรมฯ มีข้อสงสัย หากรายใดฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมายบัญชี และจะถูกระบุข้อสังเกตชัดในหนังสือรับรอง เพื่อเตือนใจผู้จะใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่โปร่งใส

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า บทบาทสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ‘ด้านการดูแลและกำกับธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ’ ถือเป็นภารกิจที่กรมฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคธุรกิจให้เข้มแข็ง โปร่งใส และได้รับความน่าเชื่อถือจากสาธารณชน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม 

    ทั้งนี้จะเห็นได้จากกรณีที่ปรากฎในข่าวอาทิ การยักยอกทรัพย์กรณีของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจที่จดทะเบียนทุนสูงผิดปกติ แม้กระทั่งธุรกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและได้ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

    ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.57-มี.ค.58) กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภาคธุรกิจไปแล้วกว่า 25,000 ราย จากการวิเคราะห์งบการเงินที่ภาคธุรกิจนำส่งกับกรมฯ เบื้องต้นพบว่า เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.07) ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ 

    โดย กรมฯ ได้เพิ่มการวิเคราะห์ในเชิงลึกโดยเรียกบัญชีและเอกสารจากภาคธุรกิจกว่า 10,000 รายมาตรวจสอบพบว่า ธุรกิจเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 60) ไม่จัดส่งบัญชีให้กรมฯ ตรวจสอบซึ่งทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและเป็นเหตุให้งบการเงินของธุรกิจเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือที่ลดลง รวมทั้งมีความผิดตามกฎหมายบัญชีซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับ และถูกติดตามอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป
    
    สำหรับการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจและประชาชน กรมฯ ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยจะ ‘ระบุข้อสังเกต’ ในหนังสือรับรองของธุรกิจที่จงใจไม่จัดส่งงบบัญชี เพื่อทางสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าหรือผู้ทำธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลที่จะใช้ข้อมูลงบการเงินของธุรกิจดังกล่าวได้พึงระวัง โดยธุรกิจเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบการจดทะเบียนทุนสูงแต่ไม่มีเงินเข้ามาในระบบการดำเนินกิจการจริงหรือการนำเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายเข้ามาฟอกเงิน ซึ่งพบได้บ่อยในรูปของการกู้ยืมเงิน แม้กระทั่งไม่มีการจัดตั้งสถานประกอบการแต่จดทะเบียนธุรกิจเพื่อต้องการเข้ามาประมูลงานหรือรับหัวคิวจากโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ของภาครัฐโดยไม่ได้ประกอบกิจการนั้นๆ จริง

    อย่างไรก็ดี ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านการจดทะเบียน นิติบุคคลด้านการบริการข้อมูลธุรกิจแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ด้านการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเรียกได้ว่ากรมฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง "ตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายทางของธุรกิจ” อย่างองค์รวม โดยเฉพาะบทบาทในการกำกับภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลดังที่ ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งกรมฯ ได้กำกับดูแลกฎหมายอยู่ถึง 9 ฉบับ จะเห็นได้ว่า ‘ธรรมาภิบาลธุรกิจ’ เป็นหัวใจหลักและมาตรฐานที่มั่นคงนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จะสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสายตานักลงทุนต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021