​กรอ.รุกพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศไทย

by SME Thailand PR News 01 พค. 2015
Share:


    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศให้ปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกน้อยกว่า 

     ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการภายใต้พิธีสารมอนทรีออล อันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันในระดับโลก 

    ปัจจุบันมีประเทศที่ร่วมให้สัตยาบันแล้วรวม 197 ประเทศ ซึ่ง กรอ. ได้ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project : HPMP) โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคีพิธีสารมอลทรีออล และยังได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากรัฐบาลญี่ปุ่น

    ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014-2018 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตโฟม โดยสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC-22) หรือที่เรียกกันว่า R-22  ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ มีค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ODP = 0.05  ค่าศักยภาพทำให้โลกร้อน GWP 1,810  

    แต่ปัจจุบันพบว่าสารทำความเย็น HFC-32 หรือที่เรียกกัน R-32 มีค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน    ODP = 0  ค่าศักยภาพทำให้โลกร้อน GWP 675 ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศโลกน้อยลง 2.68 เท่า

     ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศให้เลิกใช้สาร R-22 โดยปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีสารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกน้อยกว่า ซึ่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตไปใช้สารทำความเย็น R-32 ในเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีการออกแบบ การทดสอบและการติดตั้งใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

    ซึ่งบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักจากประเทศญี่ปุ่นแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้เนื้อหาของการจัดอบรมจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น    R-32 รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยที่เข้าร่วมโครงการ 12 ราย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการไทยจะมีความสามารถในการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R-32 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ดร.พสุ กล่าวสรุป


Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021