​กระทรวงอุตฯเปิดตัวรางวัลไพรม์ มินิสเตอร์ อินดัสทรี อวอร์ด

by SME Thailand PR News 01 พค. 2015
Share:

     กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวรางวัลไพรม์ มินิสเตอร์ อินดัสทรี อวอร์ด ประจำปี 2558 (The Prime Minister Industry Award 2015) รางวัลสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ คือ 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และ 2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต 2.ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4.ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 5.ประเภทการจัดการพลังงาน 6.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ และ 7.ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้กับองค์กรที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดระดับประเทศ  

    โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการันตีว่าเป็นสถานประกอบการมีมาตรฐานชั้นนำระดับประเทศ พร้อมเข้ารับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติและนำรางวัลนี้ไปใช้ประโยชน์กับองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาสังคม รวมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะเดียวกันยังสามารถนำไปใช้เป็นใบเบิกทางด้านการตลาด การสร้างลักษณ์ให้กับองค์กร ตลอดจนยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้นต่อไป

    ดร.อรรชกา กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่มีบทบาทและหน้าที่หลักในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มสัดส่วนของรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยอาศัยองค์ประกอบที่สะท้อนจากรางวัลทั้ง 7 ประเภท ซึ่งในภาพรวมจะสามารถช่วยยกระดับจีดีพีภาคการผลิตไทยให้สูงขึ้นได้อย่างยั่งยืน คือ

1.       การเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้เข้าสู่บริษัท

2.       การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการลดผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

3.       การบริหารความปลอดภัย โดยการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       การบริหารงานคุณภาพ โดยการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารงาน การจัดการ และการผลิต ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

5.       การจัดการพลังงาน โดยการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งไม่เพียงช่วยประเทศชาติลดใช้พลังงานตามนโยบายรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดต้นทุนในการผลิตให้น้อยลง

6.       การจัดการโลจิสติกส์ โดยการจัดการระบบขนส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างจุดแข็งและความได้เปรียบในทางการค้า

7.       การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งการเป็นผู้นำ มีการวางแผนการดำเนิน
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีและสารสนเทศ และมีธรรมาภิบาล

    สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dip.go.th และจัดส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรืออุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/pmindustryaward และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-202-4461 , 02-202-4522 , 02-202-4413


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021