กรมพัฒน์ฯเชิญชวนนิติบุคคลร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

by SME Thailand PR News 05 พค. 2015
Share:
                                                                                       
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนนิติบุคคลไทยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2558  เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจท่ามกลาง       การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งต่างชาติในตลาดขนาดใหญ่อย่าง AEC

    นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการเข้าสู่ตลาด AEC ตามนโยบายของรัฐบาลประเทศอาเซียนในปลายปีนี้ จะทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันธุรกิจจะมีโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถของธุรกิจในอาเซียนไม่แตกต่างกันมาก เพราะต้องทำธุรกิจภายใต้ภาวะแวดล้อมเดียวกัน คือ มีต้นทุนราคาวัตถุดิบคล้ายกัน ใช้เทคโนโลยีเหมือนกัน และคุณภาพแรงงาน และระบบภาษีในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไม่มาก         

     แต่ประเด็นที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจในสายตาของต่างชาตินำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกร่วมทุน หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจใดๆ ก็ตาม คือ การมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยสร้างความมั่นใจและได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและนักลงทุนหรือธุรกิจต่างชาติในการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจในระยะยาว  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก  ได้แก่ หลักนิติธรรม  คุณธรรม ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า ซึ่งการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหมายถึงการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจได้

    ซึ่งในปี 2558 นี้ ในการประกวดดังกล่าว กรมฯ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ผู้สมัครประเมินตนเองโดยกรอกข้อมูลประเมินตนเองจากใบสมัคร 2) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละจังหวัด 3) ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 พร้อมทั้งมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป

    ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ ได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2558 

     สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2547 4511 หรือสายด่วน 1570
Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021