กรมพัฒน์ฯเชิญชวนนิติบุคคลร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

by SME Thailand PR News 05 พค. 2015
Share:
                                                                                       
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนนิติบุคคลไทยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2558  เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจท่ามกลาง       การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งต่างชาติในตลาดขนาดใหญ่อย่าง AEC

    นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการเข้าสู่ตลาด AEC ตามนโยบายของรัฐบาลประเทศอาเซียนในปลายปีนี้ จะทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันธุรกิจจะมีโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถของธุรกิจในอาเซียนไม่แตกต่างกันมาก เพราะต้องทำธุรกิจภายใต้ภาวะแวดล้อมเดียวกัน คือ มีต้นทุนราคาวัตถุดิบคล้ายกัน ใช้เทคโนโลยีเหมือนกัน และคุณภาพแรงงาน และระบบภาษีในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไม่มาก         

     แต่ประเด็นที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจในสายตาของต่างชาตินำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกร่วมทุน หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจใดๆ ก็ตาม คือ การมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยสร้างความมั่นใจและได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและนักลงทุนหรือธุรกิจต่างชาติในการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจในระยะยาว  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก  ได้แก่ หลักนิติธรรม  คุณธรรม ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า ซึ่งการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหมายถึงการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจได้

    ซึ่งในปี 2558 นี้ ในการประกวดดังกล่าว กรมฯ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ผู้สมัครประเมินตนเองโดยกรอกข้อมูลประเมินตนเองจากใบสมัคร 2) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละจังหวัด 3) ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 พร้อมทั้งมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป

    ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ ได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2558 

     สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2547 4511 หรือสายด่วน 1570
Share:

Related Articles

​ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิสโก้โชว์ศักยภาพคลาวด์ ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์อย่างชาญฉลาดเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ประกาศแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขณะที่ลูกค้าโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ระบบค..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์อร่อย สบายใจ ทานง่าย สายคลีน ไม่อ้วน

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิด Happy Addey (แฮปปี้ แอดดี้) ร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟไอศกรีมคีโตเกรดพรีเมี่ยม อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ทำ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021