กสอ.เปิดโผสำรวจ SMEs ล้วนห่วงศักยภาพด้านการแข่งขัน

by SME Thailand PR News 06 พค. 2015
Share:


    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต่อสภาพเศรษฐกิจไตรมาส 1 จากกลุ่มตัวอย่าง 387 ราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นห่วงถึงปัญหาการดำเนินธุรกิจ ในเรื่องความสามารถทางการแข่งขันเป็นอันดับแรก และถือเป็นปัญหาสำคัญที่สุด โดยเฉพาะการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ที่มีค่าแรงต่ำกว่าไทย หรือมีเทคโนโลยีสูงกว่า รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ทั้งแง่ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี และการขนส่ง

    รองลงมาคือ สถานการณ์เศรษฐกิจ ยอดขาย ตลาด และลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า ยอดขายลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งทำให้บริษัทต่าง ๆ จะลดการจ้างงานลงตามไปด้วย

    สำหรับปัญหาในการประกอบการนั้น ส่วนใหญ่มองว่า ปัญหาการตลาดสำคัญที่สุด และมีคู่แข่งมากขึ้น รองลงมาเป็นปัญหาด้านการผลิต ที่เห็นว่า มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งยังขาดเทคโนโลยีในการผลิต ขาดการวิจัยและพัฒนา ด้านปัญหาแรงงาน ซึ่งทุกแทบรายระบุตรงกันว่า ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ และแรงงานทักษะ

    ส่วนประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ มากที่สุด คือ การพัฒนาสถานประกอบการ โดยเฉพาะให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ เครื่องจักร สนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในองค์กร เสริมสร้างทักษะแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม รองลงมาเป็นเรื่องส่งเสริมการตลาด ที่ต้องการความช่วยเหลือช่องทางการตลาดในต่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ การออกบูทต่างประเทศ และออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยผู้ประกอบการต้องการให้รัฐจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

    นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาประเทศ โดยด้านเศรษฐกิจ เห็นว่า รัฐบาลต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและอัดฉีดสภาพคล่องในระบบ ด้านการส่งเสริมเอสเอ็มอี ต้องการให้รัฐบาลวางนโยบายพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ และดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น นอกจากนี้ ต้องเร่งพัฒนา และแก้ปัญหาภาคการเกษตร ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

    "ทั้งนี้ กสอ. จะนำความเห็นทั้งหมด มาประกอบการวางแผนช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี และโอท็อปต่อไป เพื่อแก้ปัญหหาได้อย่างตรงจุด และเกิดผลอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมุ่งเน้นให้เอสเอ็มอีพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021