​EXIM BANK เปิดรับสมัคร MD หวังเป็นผู้นำผลักดัน SMEs รุก AEC

by SME Thailand PR News 07 พค. 2015
Share:

    EXIM BANK สรรหากรรมการผู้จัดการเดินหน้าบทบาทเชิงรุก สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในเวทีโลกและ AEC 

    ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในปี 2558 EXIM BANK จะเพิ่มบทบาทในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าถึงโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่จะเปิดกว้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เต็มรูปแบบในปลายปี 2558

    โดยใช้จุดแข็งของ EXIM BANK ในการเป็นสถาบันเงินเฉพาะกิจของรัฐทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว  EXIM BANK จึงกำลังสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าว 

    ประธานกรรมการ EXIM BANK กล่าวว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ต้องแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะบริหารจัดการและพัฒนา EXIM BANK ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ว่าจะทำอย่างไรให้ EXIM BANK มีบทบาทในเชิงรุกเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จในเวทีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และทำหน้าที่สถาบันการเงินของรัฐที่สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำหน้าที่ของ EXIM BANK ในการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนระหว่างประเทศ

    ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-29 พฤษภาคม 2558 ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหาร EXIM BANK ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.exim.go.th สอบถาม โทร. 0 2617 2111 ต่อ 1130
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021