ธสน.โชว์ผลกำไร Q1 ยอดลูกค้า SMEs ส่งออกเพิ่ม 84.03%

by SME Thailand PR News 13 พค. 2015
Share:


    นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิ 377 ล้านบาท จากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,034 ล้านบาท และชำระคืนของสินเชื่อเดิมจำนวนบางส่วน ส่งผลให้สิ้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 71,887 ล้านบาท โดยสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการไทยกว่า 32,209 ล้านบาท มียอดรับประกันธุรกิจส่งออกและลงทุนรวม 20,771 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนเป็นของธุรกิจเอสเอ็มอี 2,141 ล้านบาท คิดเป็น 10.31% ของธุรกิจรับประกัน 

    อย่างไรก็ดี ด้านสินเชื่อด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) มีทั้งสิ้น 4,077 ล้านบาท หรือ 5.67% มีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 4,922 ล้านบาท โดยเป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,733 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองพึงกัน 180.06% 

    ขณะที่การสนับสนุนผู้ส่งออกเอสเอ็มอีนั้น ธนาคารได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 84.03% ของลูกค้าทั้งหมด และได้อนุมัติวงเงินเพิ่มใหม่เท่ากับ 3,460 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินอนุมัติสะสม 57,458 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อคงค้างให้แก่ผู้ส่งออกเอสเอ็มอี 23,153 ล้านบาท จากเงินให้สินเชื่อคงค้างทั้งหมด 71,887 ล้านบาท 

    นอกจากนี้ ด้านการสนับสนุนตามยุทธ์ศาสตร์ของนโยบายรัฐ เช่น สนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคมของประเทศ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง และสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์อื่น ๆ ธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาประเทศเพิ่มใหม่ 58 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติสะสม 18,735 ล้านบาท เป็นเงินให้สินเชื่อคงค้าง 11,823 ล้านบาท 

    สำหรับสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งเวทีโลก และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ธนาคารได้อนุมัติสะสมสินเชื่อโครงการลงทุนระหว่างประเทศ 74,919 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินอนุมัติเพิ่มใหม่ 1,858 ล้านบาท ขณะที่เงินให้สินเชื่อคงค้างมี 36,857 ล้านบาท และยังได้ให้การสนับสนุนด้านการป้องกันความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศกับเออีซี ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีวงเงินป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการอยู่ที่ 23,622 ล้านบาท 

    อย่างไรก็ตาม ปี 58 ธนาคารมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจ และนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเริ่มต้น หรือขยายธุรกิจส่งออกอย่างเต็มที่ โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 บริการ ประกอบด้วย สินเชื่อเอสเอ็มอี ส่งออกสบายใจ, สินเชื่อเอสเอ็มอี ค้าชายแดน, สินเชื่อเอสเอ็มอี ขยายฐาน, สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกมีสภาพคล่องทางธุรกิจ บวกกับความคุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อที่จะเริ่มต้นหรือขยายการค้าหรือการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

 ที่มา www.dailynews.co.th/economic/320806
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021