​ธปท.เชิญผู้ประกอบการนาโนไฟแนนซ์รับทราบนโยบาย

by SME Thailand PR News 14 พค. 2015
Share:


     ธปท. เชิญผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ผ่านเกณฑ์  5 ราย รับทราบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล

    นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

    ในวันนี้ ธปท. จึงได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมาเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล ซึ่งการประชุมร่วมกัน ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ ตลอดจนช่องทางในการติดต่อประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

    1. การเปิดดำเนินการ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดดำเนินธุรกิจภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต และแจ้งการเริ่มประกอบธุรกิจให้ ธปท. ทราบก่อนวันเปิดดำเนินการ และต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 7 เท่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

    2. การให้สินเชื่อแก่ผู้ที่สนใจ : ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีหลักประกันเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มลูกค้าตามนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย

    3. การจัดหาเงินทุน : ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรับเงินฝากหรือจัดหาเงินทุนจากประชาชน เว้นแต่การออกตั๋วเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

    4. การจัดทำรายงานส่งทางการ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทารายงานยอดสินเชื่อคงค้างเป็นรายเดือน นับแต่เดือนที่เปิดดาเนินการ ส่งให้ ธปท. และกระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

    5. ประเด็นอื่น ๆ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียน การติดตามทวงถามหนี้ที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่ต้องเข้าใจง่าย ชัดเจน ครบถ้วน

    นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจว่า เมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่งแล้ว ธปท. อาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (NCB) ต่อไป
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021