​กรมพัฒน์ฯแจงตั้งบริษัทเม.ย.เกิด 4,564 รายปิดตัว 925 ราย

by SME Thailand PR News 16 พค. 2015
Share:


    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนเมษายน 2558 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ จำนวน 4,564 ราย ลดลง 1,134 ราย คิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม  2558  ซึ่งมีจำนวน 5,698 ราย  และเพิ่มขึ้น 299 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2557 ซึ่งมีจำนวน 4,265 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2558   มีจำนวน 925 ราย

    มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเมษายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,822 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,270 ล้านบาท คิดเป็น 8%  เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 16,092 ล้านบาท และลดลงจำนวน    2,467  ล้านบาท  คิดเป็น 14%  เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน  2557  ซึ่งมีจำนวน 17,289 ล้านบาท

    ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 481 รายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 261 ราย ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 135 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร 102 ราย และธุรกิจการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี จำนวน 93 ราย

    ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 610,195 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 15.70 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 427,594 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,090 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,511 ราย

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนเมษายน 2558 มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 คิดเป็น 20% เนื่องจากในเดือนเมษายน 2558 มีวันหยุดราชการมากทำให้จำนวนวันทำการน้อยกว่าเดือนอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (เม.ย. 57) เพิ่มขึ้น คิดเป็น 7%  

    และหากพิจารณาจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-เม.ย. 58) พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 11% และมีการจัดตั้งในแต่ละเดือนสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-เม.ย. 57) จึงคาดว่าแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 จะมีจำนวนสูงกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 60,000-65,000 ราย   ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่ได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการของรัฐบาลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการลงทุน สถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพ การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ต้นทุนการผลิตสินค้าและค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น และการส่งออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลต่อการจดทะเบียนจัดตั้ง  ห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยรวม

    สำหรับเรื่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้น โดยในเดือนเมษายน 2558  มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขต จำนวน 672 ราย จากการจดทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 4,564 ราย หรือ คิดเป็น 15%  โดยแบ่งออกเป็น

    - ส่วนกลาง 487 ราย  คิดเป็น 11%  โดยสำนักงานในส่วนกลางที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) จำนวน 130 ราย รองลงมา สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) จำนวน  90 ราย  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)จำนวน 76 ราย

    - ส่วนภูมิภาค 185 ราย คิดเป็น 4% โดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ สพค.จังหวัดชลบุรีจำนวน 28 ราย รองลงมา สพค.สมุทรสาคร จำนวน 20 ราย และสพค.จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 14 ราย

    
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021