​สมอ.เข้มชี้ 15 มิ.ย.นี้ห้ามนำเข้าสินค้าก่อนขออนุญาต

by SME Thailand PR News 19 พค. 2015
Share:


    สมอ. เข้มงวดมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  หลังตรวจพบมีการนำเข้าก่อนได้รับอนุญาต โดยมีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน นี้
 
    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้มงวดมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน นี้  ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าจาก สมอ. อย่างเคร่งครัด ห้ามนำผลิตภัณฑ์เข้ามาก่อนได้รับอนุญาต เพื่อควบคุมการนำเข้าสินค้าที่จำหน่ายในประเทศให้มีคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม 
  
    นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ตามที่ สมอ. ได้ประกาศมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานบังคับ ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไปนั้น 

    จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับมาจำหน่ายในประเทศก่อนได้รับอนุญาต และนำไปจำหน่ายในท้องตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้นำเข้าในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้น สมอ. จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นในวันนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ รวมถึงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ  สมอ. ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 
     สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตยังคงเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการการนำเข้าจากแต่ก่อนให้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตในภายหลังนำเข้าสินค้าได้ แต่หลังจากที่ สมอ.  ออกประกาศดังกล่าวข้างต้น ห้ามผู้นำเข้านำเข้าผลิตภัณฑ์ก่อนได้รับอนุญาตจาก สมอ. เว้นแต่การนำเข้า     มาเป็นตัวอย่างเพื่อการอนุญาต โดยต้องแจ้งก่อนการนำเข้าให้ สมอ. ทราบทุกครั้ง 

    ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้ที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0 2202 3398, 0 2202 3386 หรือฝากคำถามได้ที่ www.facebook.com/tisiofficial ทั้งนี้ ผู้นำเข้าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี      ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดย สมอ. จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นำเข้าที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021