​สมอ.เข้มชี้ 15 มิ.ย.นี้ห้ามนำเข้าสินค้าก่อนขออนุญาต

by SME Thailand PR News 19 พค. 2015
Share:


    สมอ. เข้มงวดมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  หลังตรวจพบมีการนำเข้าก่อนได้รับอนุญาต โดยมีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน นี้
 
    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้มงวดมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีผลบังคับใช้ 15 มิถุนายน นี้  ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าจาก สมอ. อย่างเคร่งครัด ห้ามนำผลิตภัณฑ์เข้ามาก่อนได้รับอนุญาต เพื่อควบคุมการนำเข้าสินค้าที่จำหน่ายในประเทศให้มีคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม 
  
    นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ตามที่ สมอ. ได้ประกาศมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานบังคับ ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไปนั้น 

    จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับมาจำหน่ายในประเทศก่อนได้รับอนุญาต และนำไปจำหน่ายในท้องตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้นำเข้าในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้น สมอ. จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นในวันนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ รวมถึงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ  สมอ. ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 
     สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตยังคงเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการการนำเข้าจากแต่ก่อนให้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตในภายหลังนำเข้าสินค้าได้ แต่หลังจากที่ สมอ.  ออกประกาศดังกล่าวข้างต้น ห้ามผู้นำเข้านำเข้าผลิตภัณฑ์ก่อนได้รับอนุญาตจาก สมอ. เว้นแต่การนำเข้า     มาเป็นตัวอย่างเพื่อการอนุญาต โดยต้องแจ้งก่อนการนำเข้าให้ สมอ. ทราบทุกครั้ง 

    ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ ได้ที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0 2202 3398, 0 2202 3386 หรือฝากคำถามได้ที่ www.facebook.com/tisiofficial ทั้งนี้ ผู้นำเข้าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี      ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดย สมอ. จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นำเข้าที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020