​มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015
Share:

    มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs ในพื้นที่ จับมือ สสว. สนองนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ดูแลสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการจากรัฐได้มากยิ่งขึ้น

    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

    ทั้งนี้ นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและ สสว. ได้ร่วมชี้แจงให้ผู้มีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการข้อมูล และรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ซึ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ จะต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่รัฐจะได้ดูแลสิทธิประโยชน์และจัดมาตรการส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

    เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้และจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทมาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ผ่านทางเว็บไซต์ www.sme.go.th ซึ่งขณะนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดและส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเดินทางมาจดทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งได้ศึกษาขั้นตอนรายละเอียดในการให้บริการขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนการให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

    ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ Call Center ของศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 4 ภาค โดยจะมีทีมวิทยากร  จาก สสว. เข้าร่วมชี้แจงให้ความรู้/ทักษะในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไป

    นอกจากนั้น ในการขับเคลื่อนงาน SMEs ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยยังได้มอบหมายให้จังหวัดบูรณาการการส่งเสริม SMEs  ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ที่จะช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนมากขึ้น ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021