​มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015
Share:

    มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs ในพื้นที่ จับมือ สสว. สนองนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ดูแลสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการจากรัฐได้มากยิ่งขึ้น

    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

    ทั้งนี้ นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและ สสว. ได้ร่วมชี้แจงให้ผู้มีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการข้อมูล และรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ซึ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ จะต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่รัฐจะได้ดูแลสิทธิประโยชน์และจัดมาตรการส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

    เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้และจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทมาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ผ่านทางเว็บไซต์ www.sme.go.th ซึ่งขณะนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดและส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเดินทางมาจดทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งได้ศึกษาขั้นตอนรายละเอียดในการให้บริการขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนการให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

    ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ Call Center ของศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 4 ภาค โดยจะมีทีมวิทยากร  จาก สสว. เข้าร่วมชี้แจงให้ความรู้/ทักษะในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไป

    นอกจากนั้น ในการขับเคลื่อนงาน SMEs ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยยังได้มอบหมายให้จังหวัดบูรณาการการส่งเสริม SMEs  ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ที่จะช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนมากขึ้น ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020