​มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015
Share:

    มหาดไทย Conference ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งขึ้นทะเบียน SMEs ในพื้นที่ จับมือ สสว. สนองนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ดูแลสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการจากรัฐได้มากยิ่งขึ้น

    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

    ทั้งนี้ นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยและ สสว. ได้ร่วมชี้แจงให้ผู้มีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการข้อมูล และรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ซึ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ จะต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อที่รัฐจะได้ดูแลสิทธิประโยชน์และจัดมาตรการส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

    เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้และจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทมาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ผ่านทางเว็บไซต์ www.sme.go.th ซึ่งขณะนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดและส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเดินทางมาจดทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งได้ศึกษาขั้นตอนรายละเอียดในการให้บริการขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนการให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

    ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ Call Center ของศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 4 ภาค โดยจะมีทีมวิทยากร  จาก สสว. เข้าร่วมชี้แจงให้ความรู้/ทักษะในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไป

    นอกจากนั้น ในการขับเคลื่อนงาน SMEs ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยยังได้มอบหมายให้จังหวัดบูรณาการการส่งเสริม SMEs  ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ที่จะช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนมากขึ้น ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021