​หอการค้าไทยผลักดัน Creative Digital Economy เพื่อ SMEs

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015
Share:

    
    คณะกรรมการ Creative Digital Economy เผยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาด ช่วยให้ SMEs เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า
    

    นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2558 ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนที่ถูกกระทบจากราคาพืชผลและรายได้เกษตรกรลดลง  ประกอบกับภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง จากความกังวลถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจและรายได้ในอนาคต การลงทุนภาคเอกชนลดลง อีกทั้ง การส่งออกที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศลดลง เกือบทุกหมวดสินค้าและเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน CLMV  สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กระทบความต้องการสินค้าในหลายประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1 ดีกว่าไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน

    จากการประชุมของหอการค้าไทย ซึ่งมีผู้แทนจากการหอการค้าทุกภาคเข้าร่วมประชุม ได้เห็นสอดคล้องตรงกันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันน่าจะมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว และนับจากนี้มีสัญญาณจะปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณบ่งชี้สำคัญต่างๆ จากผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพ

    นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ข้อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

1.หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนรัฐบาล เพื่อการ   ส่งเสริมนโยบายดังกล่าว

2.สนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกครัวเรือน ตามแผนการดำเนินงานของรัฐบบาล

3.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ  จะส่งเสริมการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ ให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆของภาคเอกชนและภาครัฐ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการ Creative Digital Economy เน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาด ช่วยให้ SMEs เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า รวมถึงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด ด้วยการนำของภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ จะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นชาติแห่งการค้า ซึ่งจะนำดิจิตอลอีโคโนมีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ

    อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่ง ธุรกิจ ICT เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีมูลค่าสำคัญของประเทศไทย โดยจากการสำรวจผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ ICT รวมกว่า 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 3,200 ล้านบาท ในปี 2020
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021