​หอการค้าไทยผลักดัน Creative Digital Economy เพื่อ SMEs

by SME Thailand PR News 20 พค. 2015
Share:

    
    คณะกรรมการ Creative Digital Economy เผยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาด ช่วยให้ SMEs เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า
    

    นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2558 ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนที่ถูกกระทบจากราคาพืชผลและรายได้เกษตรกรลดลง  ประกอบกับภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง จากความกังวลถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจและรายได้ในอนาคต การลงทุนภาคเอกชนลดลง อีกทั้ง การส่งออกที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศลดลง เกือบทุกหมวดสินค้าและเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน CLMV  สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กระทบความต้องการสินค้าในหลายประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1 ดีกว่าไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน

    จากการประชุมของหอการค้าไทย ซึ่งมีผู้แทนจากการหอการค้าทุกภาคเข้าร่วมประชุม ได้เห็นสอดคล้องตรงกันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันน่าจะมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว และนับจากนี้มีสัญญาณจะปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณบ่งชี้สำคัญต่างๆ จากผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพ

    นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ข้อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

1.หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนรัฐบาล เพื่อการ   ส่งเสริมนโยบายดังกล่าว

2.สนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกครัวเรือน ตามแผนการดำเนินงานของรัฐบบาล

3.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ  จะส่งเสริมการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ ให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆของภาคเอกชนและภาครัฐ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการ Creative Digital Economy เน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาด ช่วยให้ SMEs เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า รวมถึงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด ด้วยการนำของภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ จะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นชาติแห่งการค้า ซึ่งจะนำดิจิตอลอีโคโนมีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ

    อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่ง ธุรกิจ ICT เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีมูลค่าสำคัญของประเทศไทย โดยจากการสำรวจผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ ICT รวมกว่า 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 3,200 ล้านบาท ในปี 2020
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021