​เปิดโครงการ "ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์"

by SME Thailand PR News 22 พค. 2015
Share:


    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7” ติวเข้มผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือการแข่งขันรอบด้าน

     นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ        “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการด้าน     โลจิสติกส์ของไทย ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 30 บริษัท เข้ารับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ นำโดยนายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างไรให้ได้กำไร” นอกจากนี้ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่เป็นทีมที่ปรึกษาโครงการและเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนซึ่งประสบความสำเร็จในรุ่นที่ผ่านมา รวมถึงการทำกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับทีมที่ปรึกษา

    ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้ประกอบการไทยจึงต้องพบกับความท้าทายรอบด้าน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการของไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล จึงได้จัดให้มีโครงการ “ลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก” อย่างต่อเนื่องตั้งปี 2552 และในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 7 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างต้นแบบ ตลอดจนวิเคราะห์ธุรกิจ และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีผลประกอบการที่ดีขึ้นส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021