​เปิดโครงการ "ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์"

by SME Thailand PR News 22 พค. 2015
Share:


    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7” ติวเข้มผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือการแข่งขันรอบด้าน

     นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ        “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการด้าน     โลจิสติกส์ของไทย ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 30 บริษัท เข้ารับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ นำโดยนายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างไรให้ได้กำไร” นอกจากนี้ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่เป็นทีมที่ปรึกษาโครงการและเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนซึ่งประสบความสำเร็จในรุ่นที่ผ่านมา รวมถึงการทำกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับทีมที่ปรึกษา

    ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้ประกอบการไทยจึงต้องพบกับความท้าทายรอบด้าน การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการของไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล จึงได้จัดให้มีโครงการ “ลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก” อย่างต่อเนื่องตั้งปี 2552 และในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 7 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างต้นแบบ ตลอดจนวิเคราะห์ธุรกิจ และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีผลประกอบการที่ดีขึ้นส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021