​EXIM BANK เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

by SME Thailand PR News 23 พค. 2015
Share:


    นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบและหารือกับนายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อแสดงความพร้อมของ EXIM BANK ที่จะสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในปี 2558 EXIM BANK ได้ริเริ่มบริการใหม่ “สินเชื่อ SMEs ค้าชายแดน” เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ไม่ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกกู้ สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย และ “สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลานานกว่าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020