สลิงชอท กรุ๊ป ชู 12 กูรู ลุยตลาดเอชอาร์

by SME Thailand PR News 24 พค. 2015
Share:          สลิงชอท กรุ๊ป เชื่อมั่นในการพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแต่ละองค์กร เมื่อคนได้รับการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง จะทำให้องค์กรเกิดผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อๆไปได้อย่างยั่งยืน จึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ภาวะผู้นำ การบริการจัดการและพัฒนาบุคลากรและองค์กร ระดับแถวหน้าของเมืองไทย สร้างทีมที่ปรึกษา สำหรับตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

          นายวศิน อรดีดลเชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ สลิงชอท กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ลูกค้าของสลิงชอท กรุ๊ป ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรชั้นนำ ของประเทศไทย ซึ่งมีแผนการพัฒนาองค์กรที่หลากหลาย เราจึงพัฒนาธุรกิจของเราให้เป็นแบบครบวงจร (Complete Solution) คือ จะมีการให้บริการทั้งทางด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ชผู้บริหาร (Coaching) และการเป็นที่ปรึกษา (Consulting) รวมไปถึงการคัดสรรหลักสูตรระดับโลกมาเป็นเครื่องมือพัฒนาแล้ว เรายังเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ทางด้านที่ปรึกษาอีกด้วย

           ผู้เชี่ยวชาญของ สลิงชอท กรุ๊ป ทั้ง 12 ท่าน มีการทำงานในรูปแบบเดียวกัน คือ เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดย แต่ละท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ได้แก่

           คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการโค้ชผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการที่ปรึกษาทางธุรกิจมากว่า 20 ปี 

           คุณวศิน อรดีดลเชษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นําผ่านจุดแข็ง (Strength-based Leadership) ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในระดับผู้บริหารของบริษัทชั้นนำ รวมถึงที่ปรึกษาและโค้ชในหลากหลายธุรกิจมากว่า 20 ปี

           ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำกับการทำงานของสมอง             (Brain-Based Leadership) ผู้ปลูก DNA การทำงานของสลิงชอท กรุ๊ป ให้เป็นมิตรกับสมอง

           คุณจักรพันธ์ จันทรัศมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ อันเกิดจากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในสายงานพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และวิทยากรบรรยายให้กับภาคเอกชนและภาคราชการกว่า 20 ปี

           คุณศิริพรรณ ทองเทพไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโค้ชผู้บริหารระดับสูง โดยมีประสบการณ์ทำงานในฐานะประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำ

           คุณกรรณิการ์ สิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการทางด้านการสื่อสารและโน้มน้าวอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์ การพัฒนาให้กับกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (Talent) และผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) ในหลากหลายองค์กร

           คุณพอใจ พุกกะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการคนและองค์กร ผ่านประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน 

           คุณวชิรพันธ์ โชติช่วง อดีตผู้บริหารระดับสูงทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรชั้นนำ ปัจจุบันเป็นทั้งโค้ชผู้บริหาร และวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศมากกว่า 10 หลักสูตร 

           คุณภาคภูมิ พินิจเบญจพล ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารประสบการณ์สูง  และมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ

           คุณมัณฑนา รักษาชัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินบุคลิกภาพและพฤติกรรม ซึ่งเป็น Master Trainer ของระบบประเมิน Facet 5 จากประเทศอังกฤษ 

           คุณจิรโรจน์ ติกกะวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการโค้ช ซึ่งมีประสบการณ์ในฐานะผู้นำระดับสูงในอุตสาหกรรม FMCG ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคมากกว่า 15 ปี  

           คุณวสุธร หาญนภาชีวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการเพิ่มศักยภาพพนักงานในองค์กร มีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกและระดับประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรม


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021