​อนุมัติต่างด้าวอีก 31 ราย ลงทุนในไทย 962 ล้านบาท

by SME Thailand PR News 25 พค. 2015
Share:


    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2558  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 31 ราย     ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 11 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 962 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 363 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต  ได้แก่

    1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 61 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 635 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าพื้นที่อาคาร และบริการรับจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี อินโดนีเซีย จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 16 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

    3. ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 290 ล้านบาท ได้แก่ บริการสำรวจข้อมูลทางธรณีวิทยาด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ณ เหมืองแม่เมาะ และก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการเดินเครื่องสำหรับลานไกไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  ก่อสร้างสถานีเพิ่มความแรงดันก๊าซธรรมชาติบนบกให้แก่ บมจ. ปตท.  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน

    4. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท เช่น การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อของยานพาหนะ และการค้าปลีกอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์

    5. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 13 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งประตูอัตโนมัติและผนังเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเยอรมนี

    ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2558  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนเท่ากันกับเดือนก่อน  ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 755 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44  เนื่องจากในเดือนเมษายน 2558  มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 แต่มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 340 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55
  
    อย่างไรก็ตาม ในปี  2558  (มกราคม - พฤษภาคม 2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 175 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,440 ล้านบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น  24  ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 16 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 135  ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2


Share:

Related Articles

​ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิสโก้โชว์ศักยภาพคลาวด์ ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์อย่างชาญฉลาดเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ประกาศแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขณะที่ลูกค้าโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ระบบค..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์อร่อย สบายใจ ทานง่าย สายคลีน ไม่อ้วน

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิด Happy Addey (แฮปปี้ แอดดี้) ร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟไอศกรีมคีโตเกรดพรีเมี่ยม อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ทำ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021