เตือนอย่าเชื่อข่าวเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นจริง

by SME Thailand PR News 25 พค. 2015
Share:         ตามที่มีข่าวว่าสถาบันการเงินแห่งหนึ่งออกมาเตือนว่าจะเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นั้น  ดร.โสภณ ขอฟันธงว่า ไม่เกิดฟองสบู่ขึ้นอย่างแน่นอน  สถานการณ์ในขณะนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังชลอตัว  ไม่ควรที่ใครจะออกมาให้ข่าวให้เกิดความเสียหายต่อวงการโดยไม่มีข้อมูลที่แท้จริง

         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้สรุปข้อมูลล่าสุดจากการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด 4 เดือนแรกของปี 2558 เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  โดยศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2537 โดยเป็นศูนย์ข้อมูลฯ แห่งแรกและดำเนินการอย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ

         ข้อมูลการเปิดตัวใหม่ นับเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นเครื่องชี้ภาวะตลาดได้เป็นอย่างดี  ลำพังการจดทะเบียนบ้านใหม่เมื่อสร้างเสร็จ ไม่สะท้อนภาวะตลาด เพราะหลายโครงการมีการซื้อขายแล้ว แต่ยังไม่มีการโอน  การโอนกระทำหลังการตัดสินใจจองซื้อมาหลายเดือนหรือนานนับปีแล้ว และมีความลักลั่นกันด้วย  หากภาวะตลาดดีหรือไม่ดี ก็จะชี้ได้จากการเปิดตัวโครงการ โดยหากเปิดตัวมาก ก็สะท้อนภาวะตลาดที่ดี หากไม่มีการเปิดตัว ก็สะท้อนว่าตลาดอยู่ในภาวะชะงักงัน เป็นต้น

         ในรอบ 4 เดือนแรกนั้น มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหมด 30,501 หน่วย รวมมูลค่าถึง 130,938 ล้านบาท  ตัวเลขนี้น่าตกใจที่ว่าทำไมมูลค่าสูงเช่นนี้ หากนำมูลค่า 4 เดือนแรกนี้คูณด้วย 3 (เท่ากับ 3 เท่าของ 4 เดือนแรก รวมเป็นทั้งปี) จะออกมาเป้นตัวเลขประมาณการปี 2558 ที่อาจสูงถึง 392,814 ล้านบาท  ซึ่งจะสูงกว่ามูลค่าทั้งปีที่เปิดตัวในปีที่แล้วที่เปิดตัวเพียง 344,549 ล้านบาทเสียอีก  แต่ขณะเดียวกัน ตัวเลขจำนวนหน่วยเปิดใหม่ข้างต้นหากคูณด้วย 3 (เท่ากับ 3 เท่าของ 4 เดือนแรก รวมเป็นทั้งปี) ก็จะมีหน่วยขายเปิดใหม่ในปี 2558 โดยรวมประมาณ 91,503 หนวย หรือน้อยกว่าปีที่แล้วที่เปิดตัว 114,229 หน่วย

         อย่างไรก็ตาม ความจริงมีความซับซ้อนกว่านั้น  การที่ปี 2558 มีการเปิดตัวโครงใหม่รวมมูลค่าสูงมาก ก็เป็นเพราะบังเอิญว่าในรอบ 4 เดือนแรกนี้ มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุด และบ้านเดี่ยวที่มีราคาเกิน 20 ล้านบาท หลายโครงการ  แม้โครงการราคาสูงเหล่านี้จะมีจำนวนเพียง 1,163 หน่วย โดยแยกเป็นบ้านเดี่ยว 99 หน่วย และห้องชุด 1,064 หน่วย  ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 3.8% ของอุปทานทั้งตลาด  แต่มีมูลค่าสูงถึง 43,824 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนในด้านมูลค่ารวมถึง 33.4% หรือหนึ่งในสามของมูลค่าเปิดใหม่ทั้งตลาด

         นี่คือความผิดเพี้ยนของตลาดในระยะปัจจุบันนี้ ที่สินค้าราคาปกติขายแทบไม่ได้ จะเกิดฟองสบู่ได้อย่างไร  ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย รายได้ปานกลางค่อนข้างน้อย ตลอดจนครัวเรือนรายได้ปานกลาง ต่าง "แฟบ" ไม่มีเงินจะซื้อบ้านกัน เพราะรายได้ฝืดเคืองตามภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย โดยประมาณการตัวเลข GDP กลับถูกประเมินใหม่ในอัตราที่ลดลงอยู่ตลอดเวลา

         หากมาศึกษาให้ละเอียดจะพบว่า เมื่อตัดสินค้าที่อยู่อาศัยราคา 20 ล้านออกไปจากตลาด ก็จะมีหน่วยขายรวมกัน 29,338 หน่วยใน 4 เดือนแรกของปี 2558 รวมมูลค่า 87,114 ล้านบาทเท่านั้น  หากนำตัวเลขข้างต้นไปคูณด้วย 3 (เท่ากับ 3 เท่าของ 4 เดือนแรก รวมเป็นทั้งปี) ก็จะพบประมาณการว่าในปี 2558 จะมีหน่วยขายเปิดใหม่ 88,014 หน่วย รวมมูลค่า 261,342 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้น้อยกว่าตัวเลขทั้งปีของปี 2557 ที่เปิดใหม่ถึง 113,645 หน่วย รวมมูลค่า 332,010 ล้านบาท (เฉพาะที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท)

         ดังนั้นหากประมาณการตามข้างต้นนี้ จะพบว่า ที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในปี 2558 จะลดลงกว่าปี 2557 ในแง่จำนวนหน่วยถึง 22.6% หรือเปิดใหม่เพียง 77.4% ของปี 2557  ในแง่ของมูลค่าการพัฒนา จะพบว่า ในปี 2558 จะมีมูลค่าลดลงกว่าปี 2557 ถึง 21.3% หรือ เปิดใหม่ในปี 2558 เพียง 78.7% ของทั้งตลาดในปี 2557 (เฉพาะที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท)

         ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มโครงการอาคารชุดที่มีธนาคารบางแห่งอ้างว่าจะล้นตลาดนั้น ยิ่งไม่เป็นความจริง  ในปี 2557 มีโครงการอาคารชุดทั้งหมด (ไม่รวมที่เกิน 20 ล้านบาท) เปิดใหม่ 64,961 หน่วย รวมมูลค่า 163,850 ล้านบาท  แต่ในปี 2558 นี้ คาดว่าทั้งปีจะมีโครงการอาคารชุด (ไม่รวมที่เกิน 20 ล้านบาท)เปิดใหม่เพียง 53,268 หน่วย รวมมูลค่า 136,200 ล้านบาท หรือลดลง 18.1% ในแง่จำนวนหน่วย หรือ 16.9% ในแง่ของมูลค่าโครงการ

         โดยสรุปแล้ว ในปี 2558 จึงจะไม่เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ทั้งในแง่ตลาดรวม และตลาดห้องชุดพักอาศัยแต่อย่างใด  การไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมีเกิดขึ้นบ่อย ๆ ผู้ใช้ข้อมูลทั้งนักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน ประชาชนทั่วไป จึงต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่  อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปว่าจะเกิดฟองสบู่ อันเป็นการสร้างความบอบช้ำยิ่งขึ้นให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์
 
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021