​สวทช. ร่วม สสว. จัด Technology Investment for SMEs

by SME Thailand PR News 26 พค. 2015
Share:


    เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดงาน “Technology Investment for SMEs Conference 2015” 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการ StartUp ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มีโอกาส นำเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุนจากนักลงทุน หรือผู้สนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี สร้างโอกาสการหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ StartUp ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในเครื่องมือการเงินใหม่ ๆ

     อาทิ CrowdFunding จากวิทยากรระดับสากล โดยการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานจะสามารถขยายตลาด ได้โอกาสด้านการสนับสนุนทางการเงิน การหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อการนานวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน จะประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SME, Start up กว่า 150 คน บริษัทและผู้ประกอบการในแถบเอเชียแปซิฟิกจาก 6 ประเทศกว่า 10 ราย รวมถึงนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

กิจกรรมภายในงาน:

    1. กิจกรรมเสวนา (Panel discussion) เป็นการเสวนาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองการเพิ่มทุนและโอกาสของการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Start ups) ในภูมิภาคอาเซียนในมุมมองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ให้ประโยชน์แก่กลุ่ม Start ups องค์กร นักลงทุนและภาครัฐ

    2. กิจกรรม Pitching

    เป็นการจัดเวทีเพื่อให้ Tech start up  นำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ต้องการระดมทุนหรือต้องการพบคู่ค้าทางธุรกิจ ได้นำเสนอผลงานในเวลา 7 นาที ต่อผลงาน/บริษัท โดยในงานงานนี้จะเชิญนักลงทุน และนักธุรกิจ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมฟังรับผลงาน รวมทั้งเชิญแขก VIP กลุ่มนักลงทุนและผู้มีบทบาทสำคัญต่อ Tech start up ทั้งในและต่างประเทศมาให้ความคิดและเห็นมุมมองต่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นนำเสนอบนเวที

    3. บูธนิทรรศการ ภายในงานจะมีบูธนิทรรศการเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์/บริการ ของ Tech Start Up ที่ขึ้น Pitching เพื่อให้นักลงทุน ผู้บริหารและผู้สนใจได้สามารถสอบถามรายละเอียด และสำรวจผลงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการเพิ่มเติม รวมทั้งพบปะ Tech Start up

    4. กิจกรรมสร้างเครือข่าย

    กิจกรรมสร้างเครือข่ายจัดขึ้นในช่วงเย็นของงานด้วยการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ระหว่างนักลงทุน เจ้าภาพ ผู้สนับสนุน ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และผู้ประกอบการ Tech Start Up

ผู้เข้าร่วมมงาน: จำนวน 100 – 150 คน 
1.       ผู้ประกอบการ Tech Start Up และผู้ประกอบการ SMEs
2.       นักวิจัย นักพัฒนา
3.       นักลงทุน ผู้บริหารและนักธุรกิจที่สนใจลงทุน หรือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
4.       องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมที่มีบทบาทส่งเสริม หรือสนใจ Tech Start Up ecosystem และกลไกการระดมทุน และการร่วมทุน
       
    โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล บางกอก สุขุมวิท 


Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021