​ท่องเที่ยว-ค้าชายแดนดันเศรษฐกิจไทยฟื้น

by SME Thailand PR News 26 พค. 2015
Share:


    หอการค้า 5 ภาค ประสานเสียง เศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุด ส่งสัญญาณดีขึ้น เริ่มเห็นชัดในไตรมาส 3 โดยมีการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเป็นตัวพยุงหลัก แต่ที่น่าห่วงต้นทุนผู้ประกอบการสูงอีก 3 เดือน อาจต้องขึ้นราคาสินค้า

    นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า จากการประชุมสรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าและภาวะเศรษฐกิจภาค 5 ภาค พบว่าขณะนี้เศรษฐกิจในแต่ละภาคของไทยได้ผ่านจุดที่ต่ำมาแล้ว และเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 คาบเกี่ยวไปยังไตรมาสที่ 3 ที่จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น และจะกระเตื้องขึ้นในครึ่งปีหลัง สัญญาณบวกตัวหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยภาพรวมให้ดีขึ้น คือ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนในแต่ละภาคที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ส่วนภาคการเกษตรและการส่งออกอาจจะยังไม่ดีมากนัก

    จากสัญญาณเหล่านี้ทำให้หอการค้าไทยก็ยังเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)รวมของประเทศในปี 2558 จะยังขยายตัว 3.5% ขณะเดียวกันยังเชื่อว่า จากการค้าชายแดนที่ดีขึ้นในแต่ละภาคมูลค่าการค้าชายแดนที่กระทรวงพาณิชย์
ตั้งเป้าไว้ 1.5 ล้านล้านบาท ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน

    นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 โดยรวมยังมีสัญญาณชะลอตัว ทั้งภาคการบริโภค การค้า การลงทุน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม แต่ในส่วนของการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ในไตรมาสแรกยังถือว่ามีสัญญาณที่ดี โดยการท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวเข้าที่ภาคเหนือ 5.9 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 37,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีนักท่องเที่ยว 5.2 ล้านคน และมีมูลค่าการใช้จ่าย 31,000 ล้านบาท การที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคเหนือเพิ่มขึ้น เพราะมีสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์) บินมาภาคเหนือเพิ่มจาก 60 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เป็น 120 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาผ่านเส้นทางคมนาคมทางบกมากขึ้น

    ขณะที่การค้าชายแดน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี มูลค่าการค้าชายแดนของพื้นที่ภาคเหนือทำได้แล้วเกือบ 30,000 ล้านบาท โดยเฉพาะที่ด่านแม่สอดมีมูลค่าการค้า 16,000-17,000 ล้านบาท ซึ่งการค้าชายแดนจากไทยไปพม่าผ่านด่านแม่สอดเติบโต 40% ส่วนด่านเชียงของ จ.เชียงราย ก็มีมูลค่าเกือบ 10,000 ล้าน โดยการค้าชายแดนไทยกับลาวผ่านด่านเชียงของ จ.เชียงราย ก็เติบโตมากถึง 45% อีกทั้งยังคาดว่าทั้งการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ภาคการเกษตรน่าจะเริ่มดีขึ้น เพราะภาคเหนือจะเริ่มปลูกข้าวนาปีได้อีกครั้ง

    นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสแรกยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก ในหลายๆ ภาคมีการชะลอตัว ทั้งภาคการบริโภค การค้าชายแดน โดยเฉพาะภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยวที่ถือเป็นตัวหลักของภาคใต้ แต่ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจโดยรวมของภาคใต้น่าจะเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่น่าจะคึกคักขึ้น รวมถึงการค้าชายแดนที่รัฐบาลมีแผนจะพัฒนาด่านการค้า ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2 ซึ่งน่าจะช่วยดึงการค้าชายแดนภาคใต้ให้คึกคักเพิ่มขึ้นมาได้

    นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยจากนี้จะเป็นช่วงปรับตัว และจะดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มดีขึ้น หลังจากมีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเข้ามาทดแทนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่หายไป ภาคการผลิตที่กำลังฟื้นจากอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ที่มีการส่งออกมากขึ้น ราคาผลไม้ที่มีดีขึ้นช่วยให้ภาคการเกษตรเริ่มมีแนวโน้มดี รวมถึงการค้าชายแดนก็มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว และด่านคลองใหญ่ จ.ตราด ที่เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี แต่ที่ห่วงคือต้นทุนผู้ประกอบการที่มากขึ้นว่าอีก 3 เดือนข้างหน้า อาจต้องปรับราคาสินค้าขึ้นซึ่งต้องจับตาดูให้ดี

    นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ไตรมาสแรกภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชะลอตัว และหดตัวในทุกภาคส่วน แต่ยังดีที่การค้าชายแดนยังโดดเด่น โดยเฉพาะการค้ากับกัมพูชาที่เติบโตถึง 24.9% เพราะฝั่งกัมพูชามีการสนับสนุน พัฒนาบริเวณพื้นที่ติดกับไทยมากขึ้น ทำให้การค้าดีตามไปด้วยโดยมองว่าในไตรมาส 2-3 ก็มีสัญญาณดีขึ้นแต่จะเป็นไปแบบช้าๆ อย่างไรก็ตาม การค้าชายแดน ยังถือเป็นความหวังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐ มีการพัฒนาด่านต่างๆ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะมีการลงทุนมากขึ้น การจ้างงานก็จะมีมาก ส่วนภาคการท่องเที่ยว ก็มีนักท่องเที่ยวจากแถบยุโรปมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น จึงมองว่าแนวโน้มในอนาคตการท่องเที่ยวจะมีทิศทางที่ดี

    ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจของภาคกลางช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ยังคงชะลอตัว ทั้งการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว เพราะภาคกลางยังคงประสบปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว ส่วนภาคการค้าชายแดนและภาคบริการยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2 จากนี้ ในทุกภาคจะเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะการค้าชายแดน และภาคการบริการ

ที่มา http://www.naewna.com/business/159846
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021