สทค. หวังรัฐชัดเจนแผนเศรษฐกิจดิจิทัลหนุน SMEs

by SME Thailand PR News 27 พค. 2015
Share:


    นายกสมาคมโทรคมนาคม หวังรัฐบาลชัดเจนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หนุน SME มองธุรกิจ ICT โตต่อเนื่อง 

    นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (สทค.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ว่า ภาพรวมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปี 2558 สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน ICT เข้าไปมีบทบาทและเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การประกอบอาชีพ ประกอบกับการที่ภาครัฐประกาศผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เกิดความตื่นตัวในส่วนของธุรกิจ ICT มากยิ่งขึ้น 

    อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเองยังมีความกังวลและเป็นห่วงถึงความชัดเจนด้านนโนบายดังกล่าวของภาครัฐในการดำเนินการส่งเสริมกิจการ ICT รวมถึงความชัดเจนด้านบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการด้าน ICT ที่จะอยู่ในสถานะผู้ให้บริการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ ให้บริการเชิงพาณิชย์ และการผลักดันการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้าน ICT

    โดยภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลออกมาเป็นรูปธรรมและชัดเจน พร้อมผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมารองรับการประมูลคลื่นความถี่และรองรับการพัฒนาสู่ระบบ 4G/LTE เพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

    นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่รวมกลุ่มในนาม สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ซึ่งประกอบด้วย 15 สมาคมภาคเอกชน จะมีการติดตามความคืบหน้า พร้อมนำข้อมูลเสนอแนะต่อภาครัฐต่อไป

    ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สทค.ในวันนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 การพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2557 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดที่ 12 ตามรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 39 คน เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวน 30 คน แทนคณะกรรมการบริหาร สมาคม ชุดที่ 11 ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นี้

ที่มา http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=620752
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021