3 จังหวัดขานรับปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by SME Thailand PR News 27 พค. 2015
Share:

    ความคืบหน้ากรณีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะมีการผลักดันให้พื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจาก 3 จังหวัดที่ได้เลือก ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา, ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

    นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจะผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลายส่วนต้องช่วยกันผลักดันและนำข้อได้เปรียบของพื้นที่มาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการก่อตั้งอุตสาหกรรมต่างๆ แรงงานตั้งแต่ระดับฝ่ายการผลิตจนไปถึงระดับผู้บริหาร สถานศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากร รวมถึงการให้สิทธิทางด้านภาษีแก่กลุ่มผู้ลงทุน 

    "อีกหนึ่งปัญหาที่จะสามารถแก้ไขได้จากพื้นที่ จ.นครราชสีมา หากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคือปัญหาปากท้องและการตกงาน เมื่อมีการลงทุนก็จะต้องมีการจ้างงาน และเมื่อจบการศึกษาลูกหลานก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไปหางานทำในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตนเอง เมื่อมีงานทำก็จะต้องมีการจับจ่ายซื้อสินค้าและทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดัน" นายหัสดินกล่าว

    นายชาญชัย จินดาสถาพร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จ.ปราจีนบุรี มีความเหมาะสมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีครอบคลุม มีสิ่งตอบสนองการลงทุนด้านอุตสาหกรรม คืออยู่ใกล้กับแหล่งส่งออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และขณะนี้กำลังเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังขยายใหม่ ซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีความพร้อมสำหรับเขตเศรษฐกิจไฮเทคโนโลยี ตามแนวทาง สศช.

    นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หาก จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเกิดผลดีในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ก่อให้เกิดการจ้างงาน ประเด็นสำคัญที่ทางจังหวัดต้องเตรียมพร้อมคือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกัน ต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ต้องกำหนดสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา ถือไดว่ามีความพร้อมและมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1432613381
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021