​สศช. ชี้หนี้ครัวเรือนชะลอตัว - หนี้เสียปรับตัวเพิ่มต่อเนื่อง

by SME Thailand PR News 27 พค. 2015
Share:


    นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือน ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 10.43 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% เป็นการขยายตัวที่ชะลอลงเมื่อเทียบที่ขยายตัว 16.9% 18.0% และ 11.4% ในปี 2554-56 สอดคล้องกับยอดสินเชื่อเพื่อการบริโภคในไตรมาสที่ 1/58 ที่ขยายตัว 7.6% ซึ่งเป็นการเติบโตที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับ 10.7% ของช่วงเดียวกันและ 7.4% ของตลอดปี 2557

    ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 79.3% เป็นตัวเลขที่คำนวณเปรียบเทียบกับจีดีพีฐานใหม่หรือจีดีพีแบบลูกโซ่ โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 75.9% และ 71.1% ในปี 2556 และ 2555 ตามลำดับ แต่หากเทียบบนฐานเดิมสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีล่าสุดจะอยู่ที่ 85.9%

    ขณะที่หนี้สินที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินหรือกึ่งทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงรถยนต์และจักรยานยนต์ ก็เติบโตลดลงเหลือ 5.9% เทียบกับ 8.5% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากการก่อหนี้เพื่อซื้อรถยนต์ได้ลดลงตามการสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และหนี้เพื่อการบริโภคอื่นๆ ที่เติบโตในอัตรา 12.4% ชะลอลงจาก 17.6% ในช่วงเดียวกันของปี 2557 

    แต่ในส่วนของหนี้เสียนั้นยังพบว่าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน ไตรมาส 1/58 อยู่ที่ 92,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% หรือคิดเป็น 2.6% ของสินเชื่อรวม ขณะสินเชื่อที่ค้างการชำระเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 27.4% มาอยู่ที่ 15,469 ล้านบาท ยอดค้างบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 22% มาอยู่ที่ 8,933 ล้านบาท แต่การปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สามารถดูแลได้ 

    ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งรวมถึงการตั้งนาโนไฟแนนซ์ ที่จะเป็นช่องทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ระยะต่อไปจะส่งให้หนี้ที่เคยอยู่นอกระบบจะเข้ามาอยู่ในระบบให้บัญชีหนี้สินปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป โดยคาดว่าราว 2 ไตรมาสก็จะเริ่มเห็นตัวเลขแล้ว แต่ขณะเดียวกันแนวทางนี้จะทำให้การบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนของภาครัฐสามารถทำได้อย่างมีระบบมากขึ้น Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021