​EXIM BANK พร้อมหนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนค้าชายแดน

by SME Thailand PR News 28 พค. 2015
Share:    EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนในจังหวัดชายแดน รองรับการเปิด AEC และกำลังซื้อในประเทศเพื่อนบ้าน

    นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า การค้าชายแดนนับวันยิ่งทวีความสำคัญต่อการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2557 มีมูลค่าถึง 9.9 แสนล้านบาท หากคิดเฉพาะการส่งออกผ่านด่านชายแดนมีมูลค่า 5.9 แสนล้านบาทหรือประมาณ 8% ของมูลค่าส่งออกรวมของไทย ขยับเข้าใกล้มูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มากขึ้นทุกขณะ

    รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจบริเวณชายแดนได้มากขึ้น นอกเหนือจากการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านหรือเขตจังหวัดชายแดนของไทย ซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกด้านแรงงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองรับกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดของประเทศเพื่อนบ้าน

   เห็นได้จากรายได้เฉลี่ยของชาวกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาที่โตถึง 20-60% จาก 5 ปีก่อน และคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้จะขยายตัวเฉลี่ย 7-8% ต่อปีเป็นเวลายาวไปอีกไม่ต่ำกว่า 5 ปี สินค้าที่มีโอกาสทำตลาด ได้แก่ รถยนต์ อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และสินค้าระดับบนอื่นๆ

   โดยปัจจุบันเห็นสัญญาณดังกล่าวได้จากมูลค่าส่งออกสินค้าข้างต้นของไทยไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเมื่อ 10 ปีก่อน รวมถึงการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจบริการประเภทร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของชนชั้นกลางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

    นายสุธนัย กล่าวว่า EXIM BANK มีบริการทางการเงินสนับสนุนการค้าชายแดนและการลงทุนในเขตจังหวัดชายแดน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในกระบวนการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งในรูปของสินเชื่อระยะสั้น ระยะยาว ประกันการส่งออก และวงเงินกู้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการของไทย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดนผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากผู้ซื้อในประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยให้ธุรกรรมมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

    สำหรับข้อมูลสินค้าส่งออก-นำเข้าที่สำคัญในการค้าชายแดนของไทยในปัจจุบัน สินค้าส่งออกไปเมียนมาได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์น้ำ สินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และอุปกรณ์ สินค้านำเข้าได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสาร และไม้แปรรูป

    สินค้าส่งออกไปกัมพูชาได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ยานพาหนะและส่วนประกอบ เครื่องยนต์ สินค้านำเข้าได้แก่ เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสาร ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าส่งออกไปมาเลเซียได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สินค้านำเข้าได้แก่ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

    “แรงผลักดันทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนของภาครัฐ และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ประกอบกับปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่ การจัดตั้ง AEC อย่างสมบูรณ์และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การค้าชายแดนของไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง EXIM BANK จึงพร้อมพัฒนาบริการให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไทยได้อย่างครบวงจรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีความได้เปรียบด้านความคุ้นเคยทางสังคมและวัฒนธรรม” นายสุธนัย กล่าว
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021