​กสิกรไทยจับมือหอการค้าฯ โอซาก้าหนุนเอสเอ็มอีญี่ปุ่นลงทุนในไทย

by SME Thailand PR News 28 พค. 2015
Share:


    กสิกรไทยจับมือหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า หวังสร้างความแข็งแกร่งด้านการค้าการลงทุนให้เอสเอ็มอีไทย-ญี่ปุ่น เน้นกิจกรรมจับคู่ทางการค้าและสัมมนาในต่างแดน คาดมีเม็ดเงินลงทุนสะพัดกว่า 4,500  ล้านบาทภายใน 1 ปี  
 
    นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ลงนามความร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญภายใต้ความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนการขยายธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งให้เอสเอ็มอี โดยโอซาก้า นับเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการจัดสัมมนาเพื่อสร้างประสบการณ์ความรู้ความร่วมมือในการทำธุรกิจการค้าระหว่างกัน

    ทั้งนี้ เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้าในการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ “Made in Japan Business Matching” ที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคาร ฯ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจากไทย ญี่ปุ่น และพม่า เกิดการจับคู่ธุรกิจถึง 60 คู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่คันไซ ซึ่งประกอบด้วยโอซาก้า และใกล้เคียงมีศักยภาพในการทำธุรกิจกับประเทศไทยสูง 

    ดังนั้นความร่วมมือหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้าครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น  ซึ่งหอการค้าฯ จะเป็นผู้ประสานงาน และแนะนำให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินก่อนอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนาร่วมกับธนาคารพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยคาดว่าภายใน 1 ปี จะมีบริษัทที่ร่วมโครงการ 100 บริษัท มีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 4,500  ล้านบาท

    ธนาคารกสิกรไทย มีเป้าหมายการเป็นธนาคารแห่งเออีซีบวกสาม เพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมาจากการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคอาเซียน ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญของภูมิภาค  ส่งผลให้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยที่ธนาคารกสิกรไทยมีจุดแข็งในเรื่องเครือข่าย และเป็นธนาคารที่ดูแลลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนญี่ปุ่นสามารถเจรจาธุรกิจกับไทย และประเทศในกลุ่มเออีซีผ่านเครือข่ายพันธมิตรของธนาคารได้อย่างครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายไทยบวกหนึ่ง (Thailand Plus one) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  
                                                                           
    ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการลงนามความร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นญี่ปุ่น 27 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการ 1 แห่ง และองค์กรอื่นๆ อีก 7 แห่ง อีกทั้งมีทีมงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ 30 คน และพนักงานของธนาคารพันธมิตร 24 คนที่มาศึกษางานในธนาคารกสิกรไทย นอกจากนี้ยังมีบริการ Japanese Friendly Branch, Call Center, ATM และเอกสารต่างๆ สำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นในปีที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้จับคู่ทางธุรกิจให้กับลูกค้าญี่ปุ่น 446 คู่ โดยมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง 215 คู่ ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นประมาณ 3,300 ราย และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 14%

    ด้าน มร.ซูโทมุ  มิยากิ  ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า เปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นได้เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปยังต่างประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านการค้า การลงทุนและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจ หอการค้าฯ โอซาก้าในฐานะองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐและได้สร้างเครือข่ายธุรกิจ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตัวของบริษัทญี่ปุ่นในไทย จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำการที่หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ตอบโจทย์ในการให้การสนับสนุนด้านการเงินสำหรับเอสเอ็มอีในประเทศ อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่ให้การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เอสเอ็มอีญี่ปุ่นได้ขยายกิจการไปต่างประเทศได้

    จากข้อมูลของหอการค้าญี่ปุ่นพบว่า มีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วมากกว่า 7,000 บริษัท แยกตามขนาดของธุรกิจพบว่าเกือบ 50% เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดกลางและเล็ก และในช่วงปี 2548-2553 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด  ทั้งนี้ ในภูมิภาคคันไซ ซึ่งคือโอซาก้าและจังหวัดใกล้เคียง มีปริมาณการค้ากับประเทศไทยสูงถึง 54,000 ล้านบาท โดยมียอดการส่งออกไปยังประเทศไทยราว 36,000 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของมูลค่ารวมที่ญี่ปุ่นส่งออกไปไทย และยอดการนำเข้าจากประเทศไทย 18,000 ล้านบาท คิดเป็น 37% ของมูลค่ารวมที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทย

    หอการค้าและอุตสาหรรมโอซาก้าก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 เป็นองค์กรภายใต้ความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในโอซาก้า มีสมาชิกประกอบด้วยบริษัทหลากหลายประเภท รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี  บริษัทเอกชน  องค์กรต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า ปัจจุบันมีสมาชิกว่า 30,000 บริษัท 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021