​กรมการท่องเที่ยวเปิดกลยุทธ์แปลงทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย

by SME Thailand PR News 29 พค. 2015
Share:        กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งสร้างศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ช่วยสร้างกลยุทธ์ในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีจุดขายที่แตกต่าง ไม่มีใครเลียนแบบได้  นำไปสู่การเติบโตของชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืน

    นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างจุดขายให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต่าง ๆ ได้ แต่ชุมชนอาจจะยังไม่รู้วิธีการว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างไร  จึงได้เร่งดำเนินการ “โครงการพัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ใน 12 เมือง ต้องห้าม..พลาด ให้เป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการที่จะนำต้องห้าม..พลาด ให้เป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการที่จะนำทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในเชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ อาหาร การแต่งกาย การแสดงพื้นบ้าน มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว  

    “ถ้าชุมชนใดมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ก็นำเรื่องราวตรงนี้มาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว พานักท่องเที่ยวไปดูวิถีชุมชน ไปดูวัดหรือโบราณสถานที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ไปชิมอาหารพื้นถิ่น หากเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทอผ้าหรือจักสานอันเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดก็จะเข้าไปแนะนำให้ชุมชนนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของตลาด แนะนำการออกแบบแพ็คเกจสินค้าให้ดูทันสมัย น่าสนใจ เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้จะเป็นการสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้า บริการ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้ ”

    สำหรับวิธีดำเนินการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในอันที่จะค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และนำไปแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่า สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่าง หรือสร้าง story ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของท้องถิ่น ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรร ประเพณี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการสร้างจุดขาย และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อาทิ นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  นางสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มท่องเที่ยว บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาสินค้าและบริการหลากหลายสาขา ลงไปให้ความรู้และคำแนะนำแก่ตัวแทนชุมชน  

    ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของกรมการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองได้ จะส่งผลให้ชุมชนท่องเที่ยวในทุกพื้นที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020