​ขอเชิญร่วมสัมมนา “นวัตกรรม...อีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อการส่งออก” ฟรี

by SME Thailand PR News 01 มิย. 2015
Share:


    ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรีในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและพัฒนา รวมถึงการแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ดังนั้น นวัตกรรมซึ่งหมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้า 

    ซึ่งผู้ประกอบการทุกสาขาธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม

     ตลอดจนสร้างโอกาสในการเปิดมุมมองใหม่ๆ สร้างความเข้าใจในความเป็นตลาดสากล ในอันที่จะนำไปสู่ภาวะความพร้อมและความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั้น ผู้ประกอบการในทุกสาขาธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่พึงจะเกิดขึ้นทั่งในประเทศและเวทีการค้าโลก ทั้งนี้ การสร้างเสริมนวัตกรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจจะเป็นกรอบแนวทางหนึ่งที่สำคัญต่อภาคธุรกิจในการใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
    ดังนั้น สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรม...อีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อการส่งออก” ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนากระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบสินค้า บริการ รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
    
    ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.ditp.go.th (หัวข้อฝึกอบรม-สัมมนา) พร้อมส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 1904, 02-511 5501หรือE-mail: niramonp@ditp.go.th ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021