​ขอเชิญร่วมสัมมนา “นวัตกรรม...อีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อการส่งออก” ฟรี

by SME Thailand PR News 01 มิย. 2015
Share:


    ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรีในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและพัฒนา รวมถึงการแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ดังนั้น นวัตกรรมซึ่งหมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้า 

    ซึ่งผู้ประกอบการทุกสาขาธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม

     ตลอดจนสร้างโอกาสในการเปิดมุมมองใหม่ๆ สร้างความเข้าใจในความเป็นตลาดสากล ในอันที่จะนำไปสู่ภาวะความพร้อมและความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั้น ผู้ประกอบการในทุกสาขาธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่พึงจะเกิดขึ้นทั่งในประเทศและเวทีการค้าโลก ทั้งนี้ การสร้างเสริมนวัตกรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจจะเป็นกรอบแนวทางหนึ่งที่สำคัญต่อภาคธุรกิจในการใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
    ดังนั้น สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรม...อีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อการส่งออก” ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนากระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบสินค้า บริการ รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
    
    ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.ditp.go.th (หัวข้อฝึกอบรม-สัมมนา) พร้อมส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 1904, 02-511 5501หรือE-mail: niramonp@ditp.go.th ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020