​สัมมนาฟรีด้านยุทธศาสตร์และความท้าทาย SMEs ไทยรุก CLMV

by SME Thailand PR News 02 มิย. 2015
Share:


    มูลค่าการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) ในปี 2557  มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของ CLMV       ที่มีการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี โดยมีการลงทุนจากหลายประเทศเข้าไปใน CLMV รวมทั้งไทย  ซึ่งมีการย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศนี้ ทำให้มีการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีข้อตกลงในการเปิดเสรี    ด้านการเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงาน  และเงินทุนยิ่งทำให้ CLMV ซึ่งเป็นตลาดเพื่อนบ้านที่สำคัญ  และมีศักยภาพของไทย     เพิ่มพูนความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ/นักลงทุนมากยิ่งขึ้น

    CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจในการเป็นฐานการผลิตใหม่ของภูมิภาค ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่ม SME ของไทยที่ไม่ต้องแข่งขันกันภายในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่สามารถออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถพัฒนาตลาด CLMV ให้เป็นฐานการผลิตสินค้าท้องถิ่นในประเทศเพื่อนบ้านได้เนื่องจากมีชายแดนติดกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจไม่ได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจในกลุ่ม CLMV ในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากข้อจำกัดของแต่ละประเทศ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการเงินการธนาคารยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร รวมไปถึงความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในแต่ละประเทศและกฎระเบียบแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับข้อจำกัดต่างๆ ก่อนการเข้าไปทำการค้าจริง

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ     จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์และความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดไปประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)”

    ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ด้านการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองต่อไป

    ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.ditp.go.th (หัวข้อฝึกอบรม - สัมมนา) กรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02-513 2446 และ 02-511 5501 หรือ E-mail: panitt@ditp.go.th ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 รับจำนวน 100 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อการสัมมนา สามารถโทร.สอบถามได้ที่         โทร.  02 513 -1909  ต่อ  366  693 และ 362
Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021