​ปณท.เปิดบริษัทในเครือเจาะเอกชน อีคอมเมิร์ซ

by SME Thailand PR News 05 มิย. 2015
Share:


    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดบริษัทในเครือ “ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น” (ปณท.ดบ.) เพิ่มศักยภาพให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า รวมทั้งบริหารจัดการคลังสินค้าครบวงจรตามมาตรฐานสากล และเป็นกลไกในการพัฒนาด้านการขนส่งของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน e-Commerce กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ 

    นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวถึงนโยบายในการจัดตั้งบริษัทในเครือว่า ด้วยประสบการณ์ในการบริการไปรษณีย์แก่คนไทยมายาวนานกว่า 130 ปี ซึ่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และพฤติกรรมการซื้อขายผ่าน e-Commerce ส่งผลให้มีปริมาณความต้องการใช้บริการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงนโยบายในการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรเพื่อคนไทย

    ไปรษณีย์ไทยมุ่งหวังให้ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของไปรษณีย์ไทยครบวงจรมากขึ้น และสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจะต้องพัฒนาคุณภาพบริการให้มีมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ ยกระดับความสามารถของระบบให้บริการขนส่งทางถนนเพื่อขยายสู่การขนส่งข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องเพิ่มความสามารถในการทำกำไร สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืนในระยะยาว

    ด้าน นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวถึงภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ว่า การเข้ามาดำเนินธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นนั้น เชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างดี และยังทำให้การให้บริการของบริษัทแม่คือไปรษณีย์ไทยเองครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแบบหน่วยงานรัฐต่อหน่วยงานรัฐ(G2G) ธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) และธุรกิจต่อลูกค้า (B2C)     โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์และไอที และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กลุ่ม e-Commerce และ Mail order 

    นอกจากนี้ยังมีการให้บริการลูกค้าผ่านหน่วยไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ในลักษณะการขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน การขนส่งสินค้าในรูปแบบ Milk Run, Consolidate สินค้า วัตถุดิบจากแหล่งผลิต เช่น การรับเส้นหมี่จากจันทบุรี น้ำผัดจากโคราช ไปส่งโรงงานผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป และกระจายไปยังร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และยังจะเน้นการบริหารจัดการขนส่งที่สัมพันธ์กันระหว่างเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ไปรษณีย์ไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย”

     นายวรการ ศรีนวลนัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานว่า ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร (Total Logistics Solution) ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคอินโดจีน เพื่อประโยชน์และสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ต่อไป 

    พร้อมให้บริการทางด้านบริการคลังสินค้า การจัดเก็บรักษาสินค้า ภายใต้มาตรฐานการควบคุมที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การรับคำสั่งซื้อ การบรรจุหีบห่อ/การจ่าหน้าถึงผู้รับ ตลอดจนกระบวนการจัดส่ง และการกระจายให้ถึงมือผู้รับ ที่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพตลอดทุกขั้นตอน ด้วยระบบงานที่น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย ระบบการควบคุม/การบริหารจัดการคลังสินค้า WMS-Warehouse Management System, ระบบการควบคุม ออกแบบ บริหารจัดการเส้นทางการขนส่งด้วย TMS-Transportation Management System การจัดการคำสั่งซื้อแบบ Real time และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GDP/GSP และ มาตรฐาน ISO เพื่อการสร้างระบบงานแบบ Total Logistics Solution และ One stop Service ที่สามารถให้บริการในระดับ World Class ต่อไปในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น คาดหวังว่าจะมีรายได้จากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท และตั้งเป้าเติบโตที่ 10% ของรายได้ทั้งหมด

    ด้วยศักยภาพเครือข่ายขนส่งที่ครอบคลุมของไปรษณีย์ไทย ผนวกกับความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน จะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตคนไทย สร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจไทย เป็นกลไกด้านขนส่งและกระจายสินค้าของคนไทยที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ นายวรการ กล่าวในท้ายสุด

    อนึ่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท ซึ่งไปรษณีย์ไทยถือหุ้นทั้งหมด 100%
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021