กรมพัฒนาธุรกิจขึ้นเหนือปั้นนักออกแบบ

by System 28 กพ. 2012
Share:      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติวเข้มผู้ประกอบการหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ” ตามโครงการสรรค์สร้างนักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิก Biz Club จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น

      นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่าย Biz Club จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) กลุ่มผู้ประกอบการเทศบาลเมืองต้นเปา กลุ่มเครื่องเงินวัวลาย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรม บ้านถวาย และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กลุ่มละ 10 ราย รวม 50 ราย โดยมุ่งให้สมาชิกเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

       “หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้แล้ว จะจัดอบรมต่อเนื่องให้กลุ่มเป้าหมายรายเดิมในหัวข้อ “ช่องทางการตลาดและตราสินค้า” หลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีผลการประเมินหลังการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๒๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Deeply Consult) เป็นกิจกรรมสุดท้าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพใหม่ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป”

       ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (Biz Club Chiangmai) ในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๗๓๖ – ๗ โทรสาร 0-5311-2738 หรือ E-Mail : chiangmai@dbd.go.th
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021