​ญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยเตรียมตั้งสำนักงานส่งเสริม SMEs

by SME Thailand PR News 09 มิย. 2015
Share:


    กสอ.เผย รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ประจำประเทศไทย หรือ Tokyo SME Support Center  ณ กรุงเทพฯ มุ่งให้บริการด้านบริหารจัดการแก่ SMEs ญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนกับนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย  โดยเฉพาะ  SMEs ไทย 

     นายอาทิตย์  วุฒิคะโร  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางเทคนิควิชาการด้านการส่งเสริม SMEsและ  OTOP  กับ Tokyo SME Support Center ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการ SMEs  ของมหานครโตเกียวโดยได้ลงนาม  MOU  กับนายยูจิ  อิซาว่า  ประธาน  Tokyo SME Support Center  ณ ศาลาว่าการกรุงโตเกียว  โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองการให้บริการกับ  SMEs  ทั้งของญี่ปุ่นและไทย  รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านบริหารจัดการใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพ  SMEs  ให้มีขีดความสามารถรองรับการเปิดเสรีAEC

    นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า ในโอกาสเดินทางไปมหานครโตเกียวครั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมและหารือแนวทางความร่วมมือกับนายมาเอดะ  โนบิฮิโระ  รองผู้ว่าราชการมหานครโตเกียว  และนายทาคาชิมะ  นาโอกิ  ประธานสภามหานครโตเกียว  ซึ่งทั้ง  2  ท่าน  ให้ความเห็นว่า  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน  และเป็นประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสำคัญในการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมมายาวนาน และปัจจุบันยังมีศักยภาพสูงที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจที่ธุรกิจอุตสาหกรรมของนักลงทุนญี่ปุ่น  รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมที่ร่วมลงทุนกับนักลงทุนไทยจะได้ขยายไปสู่ภูมิภาคดังกล่าวได้อีกด้วย

    ทั้งนี้เดือนเมษายน  2558 ที่ผ่านมา  ได้มาตั้งสำนักงาน Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute  สาขากรุงเทพฯ  ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (ศูนย์บริการกล้วยน้ำไท)  ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน  2558  ก็จะเข้ามาตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ประจำประเทศไทย หรือ Tokyo SME Support Center  เพิ่มที่กรุงเทพฯ  อีก  1  สำนักงาน  เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ  และได้จัดกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ  เช่น  การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ  การจับคู่ธุรกิจ  การศึกษาดูงานเป็นต้น

     นายอาทิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทหลักต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งด้านการค้าและการลงทุน  กสอ.จึงได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น  เพื่อให้ยังคงบทบาทด้านการค้า  การลงทุน  และการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยต่อไป  รวมทั้งเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) จึงได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของญี่ปุ่นทั้งจากรัฐบาลกลาง  และรัฐบาลท้องถิ่น  โดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่นที่แต่ละท้องถิ่นจะมีจุดเด่นของเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน  

    อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ลงนาม  MOU  ความร่วมมือทางเทคนิควิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  ไปแล้วทั้งสิ้น  14  หน่วยงาน  ได้แก่  1. จังหวัดไซตามะ  2. จังหวัดยามานะชิ  3. จังหวัดอะคิตะ  4. จังหวัดโทโทริ  5. จังหวัดชิมาเน่  6. SMEs Support Center (หน่วยงานของรัฐบาลกลาง)  7. จังหวัดไอจิ  8. เมืองคาวาซากิ  9. จังหวัดฟุกุอิ10. หน่วยงาน  Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute  (หน่วยงานท้องถิ่นของมหานครโตเกียว)  11. จังหวัดโทยาม่า  12. เมืองมินะมิโบโซ  13. จังหวัดฟูกุโอกะ  และ  14.Tokyo SMEs Support Center  (หน่วยงานท้องถิ่นของมหานครโตเกียว เพิ่งลงนามเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2558)

    นอกจากนี้ประธานสภามหานครโตเกียวได้แจ้งว่า  ในปี  2563  (ค.ศ. 2020)  มหานครโตเกียวได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคอีกครั้งหนึ่ง  ขณะนี้ได้ดำเนินการในการเตรียมการต่างๆ โดยเฉพาะการก่อสร้างสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา  รวมทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ  เชื่อว่าจะเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งอานิสงส์แก่  SMEs  ของมหานครโตเกียวซึ่งมีจำนวนกว่า  400,000  ราย  และส่งผลดีต่อประเทศที่เป็นคู่ค้าของญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศไทย  ทั้งนี้งบประมาณปี  2558  (1 เม.ย. 58 –31  มี.ค.  59)  ของมหานครโตเกียว  (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง)  เป็นเงินประมาณ  1.90  ล้านล้านบาท  ขณะที่งบประมาณปี  2558  ของไทยเป็นเงิน  2.57  ล้านล้านบาทนายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021