ติวเข้มผู้ปลูกหอมแดงยกระดับลุยอาเซียน

by System 01 มีค. 2012
Share:

      นักวิจัยจุฬาฯ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงจากผู้ปลูก กลายเป็นผู้ส่งออก เพื่อรับมือ การค้าเสรี FTA ล่าสุด พัฒนาเกษตรกรหอมแดงศรีสะเกษกว่า 700 ราย ได้มาตรฐาน GAP 

      
       ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา นักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการเปิดเขตเสรีการค้า FTA ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงขึ้น ภายใต้โครงการ “วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
       
       โดยทาง ทีมคณะวิจัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 700 ราย ตังแต่ต้นน้ำ เริ่มจากการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานGood Agriculture Practices (GAP) การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสม ต้านทานโรค ให้ผลผลิตดี

  สำหรับส่วนกลางน้ำ ความรู้หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาไปจนถึง การแปรรูปเบื้องต้น การยืดอายุการเก็บรักษาและการบรรจุภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการในศูนย์รับซื้อหอมแดงเพื่อการควบคุมทางบัญชีและการเงิน รวมถึงแนะนำการลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ ระดับปลายน้ำ การหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
       
       ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปใหม่ที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซียนซึ่งมีชาวมุสลิมจำนวนมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่มีความต้องการหอมแดงจำนวนมาก

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020