ติวเข้มผู้ปลูกหอมแดงยกระดับลุยอาเซียน

by System 01 มีค. 2012
Share:

      นักวิจัยจุฬาฯ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงจากผู้ปลูก กลายเป็นผู้ส่งออก เพื่อรับมือ การค้าเสรี FTA ล่าสุด พัฒนาเกษตรกรหอมแดงศรีสะเกษกว่า 700 ราย ได้มาตรฐาน GAP 

      
       ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา นักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการเปิดเขตเสรีการค้า FTA ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงขึ้น ภายใต้โครงการ “วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
       
       โดยทาง ทีมคณะวิจัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 700 ราย ตังแต่ต้นน้ำ เริ่มจากการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานGood Agriculture Practices (GAP) การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสม ต้านทานโรค ให้ผลผลิตดี

  สำหรับส่วนกลางน้ำ ความรู้หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาไปจนถึง การแปรรูปเบื้องต้น การยืดอายุการเก็บรักษาและการบรรจุภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการในศูนย์รับซื้อหอมแดงเพื่อการควบคุมทางบัญชีและการเงิน รวมถึงแนะนำการลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ ระดับปลายน้ำ การหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
       
       ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปใหม่ที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซียนซึ่งมีชาวมุสลิมจำนวนมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่มีความต้องการหอมแดงจำนวนมาก

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021