ติวเข้มผู้ปลูกหอมแดงยกระดับลุยอาเซียน

by System 01 มีค. 2012
Share:

      นักวิจัยจุฬาฯ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงจากผู้ปลูก กลายเป็นผู้ส่งออก เพื่อรับมือ การค้าเสรี FTA ล่าสุด พัฒนาเกษตรกรหอมแดงศรีสะเกษกว่า 700 ราย ได้มาตรฐาน GAP 

      
       ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา นักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการเปิดเขตเสรีการค้า FTA ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงขึ้น ภายใต้โครงการ “วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
       
       โดยทาง ทีมคณะวิจัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 700 ราย ตังแต่ต้นน้ำ เริ่มจากการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานGood Agriculture Practices (GAP) การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสม ต้านทานโรค ให้ผลผลิตดี

  สำหรับส่วนกลางน้ำ ความรู้หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาไปจนถึง การแปรรูปเบื้องต้น การยืดอายุการเก็บรักษาและการบรรจุภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการในศูนย์รับซื้อหอมแดงเพื่อการควบคุมทางบัญชีและการเงิน รวมถึงแนะนำการลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ ระดับปลายน้ำ การหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
       
       ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปใหม่ที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซียนซึ่งมีชาวมุสลิมจำนวนมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่มีความต้องการหอมแดงจำนวนมาก

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021