ติวเข้มผู้ปลูกหอมแดงยกระดับลุยอาเซียน

by System 01 มีค. 2012
Share:

      นักวิจัยจุฬาฯ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงจากผู้ปลูก กลายเป็นผู้ส่งออก เพื่อรับมือ การค้าเสรี FTA ล่าสุด พัฒนาเกษตรกรหอมแดงศรีสะเกษกว่า 700 ราย ได้มาตรฐาน GAP 

      
       ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา นักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการเปิดเขตเสรีการค้า FTA ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงขึ้น ภายใต้โครงการ “วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดหอมแดงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
       
       โดยทาง ทีมคณะวิจัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 700 ราย ตังแต่ต้นน้ำ เริ่มจากการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานGood Agriculture Practices (GAP) การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสม ต้านทานโรค ให้ผลผลิตดี

  สำหรับส่วนกลางน้ำ ความรู้หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาไปจนถึง การแปรรูปเบื้องต้น การยืดอายุการเก็บรักษาและการบรรจุภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการในศูนย์รับซื้อหอมแดงเพื่อการควบคุมทางบัญชีและการเงิน รวมถึงแนะนำการลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ ระดับปลายน้ำ การหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
       
       ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปใหม่ที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซียนซึ่งมีชาวมุสลิมจำนวนมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่มีความต้องการหอมแดงจำนวนมาก

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021