​กรมพัฒน์ยันขั้นตอนจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็ว ถูกต้อง

by SME Thailand PR News 16 มิย. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยันระยะเวลาการให้บริการจัดตั้งธุรกิจสะดวก รวดเร็ว จองชื่อ 20 นาทีก็รู้ผล จดทะเบียนเพียง 1.30 ชั่วโมงก็เสร็จสิ้น ปูทางใช้เทคโนโลยีออนไลน์รองรับผู้ใช้บริการ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลมาโดยตลอด   ได้พัฒนาระบบการให้บริการที่รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวก 

    บริการที่ได้พัฒนาเพื่อให้รวดเร็วและเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมคือ ‘การจองชื่อบริษัท’ โดยในอดีตจะต้องใช้เวลาถึง 2 วันกว่าจะทราบผล แต่ปัจจุบันได้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่การจองชื่อ นายทะเบียนพิจารณา และแจ้งผล ใช้เวลาเพียง 20 นาที 

    บริการ ‘การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ’ ตั้งแต่การพิจารณาเอกสาร, ชำระค่าธรรมเนียม, จดทะเบียน, บันทึกข้อมูล, นายทะเบียนลงนาม จนถึงการส่งมอบเอกสารให้กับผู้มาจดทะเบียนภายใน 1.30 ชั่วโมง จะได้เห็นว่าระยะไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ก็สามารถจัดตั้งธุรกิจได้ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ ช่วยให้ ‘ลดระยะเวลา’ ให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

    กรมฯ ได้วางแผนพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะลดเวลาในการบริการให้เหลือเพียง 60 นาที ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจทุกขั้นตอน หรือที่เรียกว่า ‘ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)’ เนื่องจากสถิติการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 6 หมื่นรายต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    ส่งผลให้การบริการในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ การนำระบบ e-Registration มาใช้จะช่วยตอบสนองการให้บริการผ่านออนไลน์  ได้อย่างครบวงจร ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย การใช้กระดาษ และมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2560 ซึ่งจะนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายในการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจติดอันดับ Top-Ten ของโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว

    อย่างไรก็ดี ขอย้ำว่าการพัฒนาระบบให้บริการที่สะดวกรวดเร็วจะต้องมาพร้อมความถูกต้อง มีธรรมาภิบาลในการลงทุน ต้องแสดงเอกสารทางการเงินที่น่าเชื่อถือได้ การประกอบธุรกิจขายตรงก็ต้องได้รับการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่สุจริตซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อประเทศในภาพรวมได้
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021