อุตฯยกทัพ SMEs จัดงานใหญ่แห่งปี Thailand Industry Expo 2015

by SME Thailand PR News 16 มิย. 2015
Share:

 
     กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) แถลงข่าว การจัดงาน "Thailand Industry Expo 2015…มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี" ชูแนวคิด "อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” เพื่อขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ด้านการพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชน เตรียมจัดทัพใหญ่ ผู้ประกอบการกว่า 1,400 ราย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและของดีทั่วไทยในงานนี้ ตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2558  เวลา 10.00–20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้ามียอดใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
 
    นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 ในปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าการจัดงานในลักษณะนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเป็นเวทีสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแสดงศักยภาพ ความหลากหลายในเรื่องของสินค้าและบริการฝีมือคนไทย 
    
    อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และจุดประกายให้แก่ผู้ที่สนใจสร้างอาชีพของตน  จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Thailand Industry Expo 2015…มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” เพื่อขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจของรัฐบาล ในการส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต และการดำเนินงานขององค์กร

    ที่สำคัญงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ประกอบด้วย 3 พ. ได้แก่ พื้นที่ พันธมิตร และพลัง โดยจัดเต็มบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพียบพร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 70 ราย  ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ กว่า 1,300 ราย รวมมีผู้ประกอบการในงานนี้มากกว่า 1,400 ราย  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย ต่างมาร่วมกันแสดงพลังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งมั่นคง  นายจักรมณฑ์ กล่าว
 
    ดร.อรรชกา สีบุญเรืองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกิจกรรมในงานว่า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกเป็นนิทรรศการและมหกรรมการแสดงสินค้า และส่วนที่สองเป็นการประชุมสัมมนา Workshop สำหรับผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานตลอดงานอีกด้วย
สำหรับโซนนิทรรศการเด่นๆ ภายในงาน ได้แก่
 
 
    - นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Royal Pavilion) ในฐานะพระผู้ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาชีพและสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

    - นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม (Thailand Industry Pavilion) ที่จะนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน บนแนวความคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

    - นิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมไทย (Thailand Innovation Showcase) รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงฯ ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการคัดสรรสุดยอดนวัตกรรมเด่นของคนไทยและยังไม่ได้มีการจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

    - นิทรรศการย่านแฟชั่น (Fashion District)  ครั้งแรกกับการจำลองภาพสีสันและความคึกคักของย่านธุรกิจแฟชั่นที่สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ สวนจตุจักร สยามสแควร์ สำเพ็ง Terminal 21 แฟชั่นมุสลิมมีนบุรี และตลาด    ผ้าไหมปักธงชัย มารวมกันไว้ในงานเดียว เพื่อให้ผู้ชมได้สนุกกับการเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพและดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ในราคาสุดพิเศษ

   - โซนจัดแสดงสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ มากกว่า 70 ราย และผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จากทั่วประเทศ อีกกว่า 1,300 ร้านค้า รวมมีผู้ประกอบการในงานนี้มากกว่า 1,400 ราย
 
    นายอาทิตย์  วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความพร้อมของสถานที่  และการจัดสรรพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก  ทั้งกล่าวย้ำว่า นอกจากประชาชนที่มาร่วมงานจะได้จับจ่ายใช้ของดีจากผู้ประกอบการชั้นนำและ SMEs จากทั่วประเทศแล้ว งานนี้ยังเป็นเวทีสำคัญของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจ SMEs และ OTOP ในการต่อยอดธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มาร่วมในงานนี้จะได้เห็นแนวทางการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม และการบริการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทย   การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SMEs มากกว่า 100 หัวข้อสัมมนา ทั้งมีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของทั้งผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ และผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจของตัวเอง   

    นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้จัดให้มี คลินิกอุตสาหกรรม สำหรับให้คำปรึกษาเฉพาะตัวแก่ผู้ประกอบการโรงงาน SMEs  OTOP โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต  ตลอดจนการบริการทางการเงินจาก SMEs Bank และ บสย. และผู้ประกอบการจะมีโอกาสเข้าถึงการเชื่อมต่อพันธมิตรทางการค้าและการสร้าง เครือข่ายทางธุรกิจ  เป็นต้น
 
    นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช  กล่าวเพิ่มเติมว่างาน Thailand Industry Expo 2015 ถือเป็นการจัดงานปีที่ 2 ที่ผนึกกำลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน มาร่วมจัดแสดงผลงาน จัดเตรียมสินค้าดี มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ  เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าดีของไทย และมีความภูมิใจในการเลือกใช้สินค้าไทย  ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาร่วมในงานนี้ ซึ่งจะได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์องค์กร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และ
 
    ร่วมกันแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ที่พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง  โดยปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานไม่น้อยกว่า 300,000 คน และมียอดการใช้จ่ายในงาน ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีความรู้มากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจ ทั้งจากการเข้าร่วมสัมมนา การอบรมฝึกอาชีพ และการมารับคำปรึกษาแนะนำจากคลินิกอุตสาหกรรม
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021