​กรมพัฒน์ฯจัดระเบียบใหม่โละทิ้งสมาคมการค้าไม่อัพเดต

by SME Thailand PR News 17 มิย. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งจัดระเบียบสมาคมการค้าใหม่ เตรียมสะสางสมาคมที่ไม่อัพเดตข้อมูล ขาดการติดต่อ และไม่ส่งงบการเงินหรือรายงานประจำปี เผยเบื้องต้นมีถึง 564 สมาคม เปิดให้โอกาสแจ้งข้อมูล ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ดำเนินการจะจัดการขั้นเด็ดขาด พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมการค้าที่เหลือ เพื่อให้ช่วยเหลือสมาชิกได้จริง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปรับฟังปัญหา ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  ณ  สถานประกอบการ

    น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จะทำการปรับปรุงข้อมูลสมาคมการค้าที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมาคมการค้าที่มีอยู่ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายที่จะจัดการกับสมาคมการค้า 564 สมาคม ซึ่งขาดการติดต่อกับสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า 2 ปีขึ้นไป หรือไม่นำส่งสำเนางบดุลหรือรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนติดต่อกันเป็นเวลาถึง 3 ปี โดยกรมฯ จะให้โอกาสในการยืนยันข้อมูล แจ้งข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็จะมีมาตรการดำเนินการต่อไป

    “การดำเนินการดังกล่าว เป็นการ Cleansing สมาคมการค้าให้มีความถูกต้อง เพราะหลายสมาคมตั้งขึ้นมาแล้ว ไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงต้องทำการปัดกวาดครั้งใหญ่ เพื่อให้สมาคมการค้ามีความน่าเชื่อถือ มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก และผลักดันให้สมาคมการค้ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

    ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 3,101 สมาคม โดยเป็นสมาคมการค้าสลากมากถึง 2,114 สมาคม หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ที่เหลือ 987 สมาคมหรือร้อยละ 32 เป็นสมาคมทั่วไป และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการค้า  

    สำหรับสมาคมที่นอกเหนือจากสมาคมการค้าสลากจำนวน 987 สมาคมนั้น ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมฯ จะมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ทั้งการบ่มเพาะผู้บริหารสมาคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีสมาคมการค้าที่ผ่านการพัฒนาแล้วกว่า 180 สมาคม”

    นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สร้างความตระหนักให้สมาคมการค้ายกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการสมาคม โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นไปแล้ว จำนวน 33 สมาคม เพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีแก่สมาคมการค้า และมีแผนที่จะผลักดันให้มีสมาคมการค้าดีเด่นเพิ่มจำนวนมากขึ้นต่อไป 

    และขณะเดียวกัน  กรมฯ ได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมสมาคมการค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเน้นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิก และไม่เคยร่วมกิจกรรมกับกรมฯ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน และกระตุ้นให้ผู้บริหารสมาคมการค้าให้ความสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มบทบาทสมาคมการค้าให้เป็นตัวแทนที่เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจมากขึ้น
Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021