​ครม.เห็นชอบโครงการอุ้มเอสเอ็มอี 4 พันล้านบาท

by SME Thailand PR News 17 มิย. 2015
Share:    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5 ให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวนไม่เกิน 875 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 โดยให้มีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่ยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 58  

    โครงการที่ 2.โครงการ Policy Loan หรือ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลรวมไม่เกิน 3,225 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.ชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธพว.จำนวนไม่เกิน 1,350 ล้านบาท 2.ชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้แก่ บสย.จำนวนไม่เกิน 487.50 ล้านบาท และ 3.ชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่ บสย.ในส่วนต่างระหว่างค่าประกันชดเชยกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับจำนวน 1,387.50 ล้านบาท

    ทั้งนี้ต้องเป็นลูกหนี้ใหม่และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 ปี ส่วนปีที่ 4-5 ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กำหนด โดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธพว. ร้อยละ 3 ในส่วนของเงินให้สินเชื่อ 15 ล้านบาทแรก ในช่วง 3 ปีแรก

    โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.วงเงินค้ำประกันรวม 15,000 ล้านบาท 2.วงเงินค้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาท อย่างไรก็ตามวงเงินค้ำประกันจริงคือ 30 ล้านบาท ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือซูปเปอร์บอร์ด 3.ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 5 ปี 

    4.ค่าธรรมเนียมค้ำประกันอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 5 ปี โดยปีที่ 1 รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าธรรมเนียมแทนเอสเอ็มอี ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน ปีที่ 2 และปีที่ 3 รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าธรรมเนียมแทนเอสเอ็มอี ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน สำหรับปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรับภาระค่าธรรมเนียมเองเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน  

    และ 5. การจ่ายค่าประกันชดเชยของบสย.ตามภาระค้ำประกันเอสเอ็มอีแต่ละรายเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ระยะเวลา 5 ปี และตามภาระค้ำประกันในแต่ละ Portfolio สูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ระยะเวลา 5 ปี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021