ทีเส็บเปิด 5 โครงการเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ปี’58

by SME Thailand PR News 18 มิย. 2015
Share:    สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเปิด 5 โครงการเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ปี’58 พร้อมจับมือ สมาคมผู้ประกอบการทางด้านไมซ์ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ดึงนิสิต นักศึกษาสู่ตลาดแรงงานไมซ์ตั้งเป้า 20,000 คน ภายในสิ้นปีนี้วางรากฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เดินหน้าจัดงาน MICE Academy & Career Day เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่สายงานอาชีพไมซ์ ดึงผู้จัดงานอีเว้นท์มือทองร่วมแบ่งปันประสบการณ์
 
    นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวในพิธีเปิดงาน MICE Academy & Career Day ว่า “การพัฒนาบุคลากรด้านไมซ์ในปี 2558ในส่วนของ MICE Academy นั้น ทีเส็บมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมเชิงรุกด้านการศึกษา ผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่าน 5 โครงการหลัก ได้แก่

     (1) โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชา “การจัดประชุมและนิทรรศการ (Introduction to MICE Industry) – MICE 101 

    (2) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านไมซ์ (MICE Academic Exchange Program) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไมซ์กับต่างประเทศเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีมุมมองใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์มาตรฐานนานาชาติ โดยปีนี้เน้นการดำเนินงานกับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เยอรมันและสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีหน่วยงานพันธมิตรด้านการศึกษาไมซ์จากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 6 ประเทศ 22 องค์กร 

    (3) โครงการ Coach the Coaches Program เสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้อาจารย์ผู้สอนวิชาไมซ์เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลที่สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อนิสิตนักศึกษาโดยเน้นการทำงานกับคณาจารย์จากสถาบันที่ลงนามความร่วมมือกับทีเส็บทั่วประเทศ 

    (4) โครงการ MICE Academic Cluster ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ไมซ์ (MICE Coach) ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งระบบนี้จะสามารเปิดใช้ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนตัว งานวิจัย และอื่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

    และ (5) โครงการ MICE Academy Day เป็นโครงการต่อยอดจากการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานและรับฝึกงานจากผู้ประกอบการไมซ์ เป็นโครงการสำหรับ The Next MICE Generation อย่างแท้จริง”

    นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม MICE Academy & Career Day ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดอบรม Coach the Coaches งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรไมซ์ในปีนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 150 ท่านจาก 78 สถาบันทั่วประเทศ
 
    ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย ได้แก่ การรวบรวม 37 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมไมซ์ มาเปิดรับสมัครงานและเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าฝึกงานพร้อมกับเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จแห่งวงการอีเว้นท์เมืองไทยมาเล่าถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจ 
 
    การดำเนินงานที่ผ่านมาทีเส็บได้มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานและการให้บริการที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไมซ์ให้แก่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล (MICE 101) ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2555 และผลักดันให้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จนปัจจุบันมีสถาบันการศึกษากว่า 80 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรไมซ์ ประมาณการว่าสามารถผลิตบัณฑิตด้านไมซ์ได้สถาบันละ 50-60 รายต่อปี หรือประมาณปีละ 5,000 คน โดยสิ้นปีการศึกษา 2558 นี้ ทีเส็บคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านไมซ์จำนวนกว่า 20,000 คน
 
    “สำหรับในปี 2559 ทีเส็บยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา โดยจะจัดทำและยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านไมซ์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาไมซ์ รวมทั้งขยายเครือข่ายภาคการศึกษากับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อจัดวางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub)” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป


Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021