​บสย.ขานรับ ครม.ไฟเขียว 2 โครงการอุ้ม SMEs

by SME Thailand PR News 18 มิย. 2015
Share:


    บสย. ขานรับ ครม.ไฟเขียว 2 โครงการความช่วยเหลือ SMEs   ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก และ โครงการค้ำประกัน Policy Loan ของ SME BANK  คาดช่วยเสริมสภาพคล่อง SMEs เกิดสินเชื่อในระบบร่วม 1 แสนล้านบาท ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขยายตัวตลอดครึ่งปีหลัง

    นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) กล่าวว่า บสย.พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs และพร้อมขานรับ นโยบายรัฐบาลในโครงการความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ทันที ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 2 โครงการวานนี้ (16มิ.ย.) คือ

    1.เห็นชอบเงื่อนไข มาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการ SMEs  ที่ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)  ระยะที่ 5 เพิ่มอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยให้มีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่ยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินมาตรการเป็นวงเงินไม่เกิน 875 ล้านบาท  

    2. เห็นชอบเงื่อนไขโครงการ Policy Loan และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 3,225 ล้านบาท และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีต่อ ๆ ไป ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)และบสย.ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ในรายละเอียด

    ทั้งนี้ ในการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการSMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Policy Loan  ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขประกอบด้วย 1. วงเงินค้ำประกันรวม 15,000 ล้านบาท  2. วงเงินค้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาท 3.ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 5 ปี  4.ค่าธรรมเนียมค้ำประกันอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุ การค้ำประกัน 5 ปี โดยในปีแรก รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน

    ส่วนปีที่ 2 และ 3 รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน (SMEs รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมเองร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน) และในปีที่ 4 และ 5 ผู้ประกอบการ SMEs รับภาระค่าธรรมเนียมเองเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน

    นายวัลลภ กล่าวว่า ทั้ง 2 โครงการความช่วยเหลือ SMEs  คือ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก และ โครงการค้ำประกัน Policy Loan ของ SME BANK  จะก่อให้เกิดสินเชื่อหมุนเวียนในระบบร่วม 1 แสนล้านบาท ประกอบด้วยสินเชื่อในโครงการฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก กว่า 80,000 ล้านบาท และ โครงการค้ำประกัน Policy Loan กว่า 15,000 ล้านบาท และมั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะฟื้นตัว อย่างแน่นอน

    โดย บสย.ได้เชิญ 22 ธนาคารพันธมิตร  ร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปล่อยสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย.” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่างๆถึงระดับเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ SMEs ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้การสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีบสย.ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ
 
    นอกจากนี้ บสย.ยังได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการคลัง โดย คุณบัณฑรโฉม  แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ดร. พรชัย  ฐีระเวช  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายกลินท์ สารสิน รองประธาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายวิเชษฐ  วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “การค้ำประกันสินเชื่อ SMEs กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย”  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 22 ธนาคาร ร่วมงานกว่า 350 คน

ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021