​กสอ. ดึงอิตาลีอัพดีกรี SMEs เครื่องประดับไทยเทียบชั้นแบรนด์ยุโรป

by SME Thailand PR News 23 มิย. 2015
Share:


    กสอ. รุกสร้างจุดแข็งภาคการผลิตไทยในอาเซียนเทียบชั้นแบรนด์ยุโรป ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำจากประเทศอิตาลี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการขาดแคลนวัตถุดิบตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้นำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง 

    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมฯมีกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมการอบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

    โดยจะเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านการออกแบบอัญมณี โดยมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Bulgari, Buccellati  เป็นต้น  มาเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมในหัวข้อการออกแบบเครื่องประดับด้วยความคิดสร้างสรรค์อาทิ การใช้วัตถุดิบทดแทน 

    ได้แก่ การใช้เงินหรือทองเหลืองแล้วชุบทองเพื่อสร้างความสวยงามแต่ราคาไม่แพง การฉลุลวดลายเพื่อลดปริมาณวัตถุดิบจำพวกโลหะมีค่า และการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้พลอยอ่อนหรือพลอยสังเคราะห์ หรือคริสตัลแทนพลอยแข็งที่มีราคาสูง เพื่อหลีกหนีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดจากการต้องนำเข้าวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูงมากตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสินค้าให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกทิศทาง

    นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กสอ. ยังมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม     อัญมณีและเครื่องประดับให้นำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่กว่า 1 แสนรายให้สร้างการตลาดออนไลน์ (E-Marketing) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด  และ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและกว้างมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น เมื่อนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายไปจนถึงตลาดต่างประเทศได้ 
    อย่างไรก็ตาม กสอ. ตั้งเป้าหมายสูงสุดให้ผู้ประกอบไทยสามารถสร้างและพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับ MadeinThailandให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์เทียบเท่าหรือมากกว่าประเทศผู้นำด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อยอดการส่งออกที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย

    ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยตลอดปี 2557 อยู่ที่ 3.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.79จากปี 2556 ซึ่งนับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 4 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.42 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย และสำหรับในปี 2558 (ไตรมาสแรก)ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีมูลค่าสูงสุด คือ ฮ่องกง ด้วยสัดส่วนร้อยละ 24.66 โดยสินค้าส่งออกรายสำคัญ ได้แก่ เพชรเจียระไน เครื่องประดับทอง พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนขยายตัวร้อยละ 2.59, 16.83, 20.17 และ 81.82 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม สำหรับมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มอาเซียนไทยส่งออกไปยังสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 9.65 รองลงมา คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเติบโตร้อยละ 29.06 และ 28.47 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง โลหะเงิน และอัญมณีสังเคราะห์ เป็นต้น (ข้อมูลสถิติ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

    สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม             โครงการต่าง ๆ ได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr                               
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021